Nyheter

Anders Höiby ny Country Manager för ProMinent i Sverige

Anders Höiby är ny Country Manager för svenska ProMinent Doserteknik AB samt ny VD för deras dotterbolag i Norge: ProMinent Norge AS.

Sedan 3 år tillbaka har Anders varit Teknisk chef på ProMinent samt varit en del av företagets ledningsgrupp, vilket innebär att han har tidigare erfarenhet från företaget och lång erfarenhet från tidigare anställningar i branschen.

Ursprungligen är Anders ifrån Norge med flyttade till Sverige 1989 för att ta ”Master of Sciences” (M Sc) i Kemiska och Administrativa Vetenskaper, på Karlstads Universitet.

ProMinent-koncernen är ett medelstort globalt verkande familjeföretag med egen tillverkning av utrustning för kemikaliehantering och vattenbehandling, allt från doserpumpar med tillbehör till ex vis membranfilter och UV-aggregat. Med dess heltäckande produktportfölj är ProMinent unika på marknaden inom sitt område. ProMinent har bl a haft totalentreprenaden för hela vattenreningen av bräckt Östersjövatten till dricksvatten ut på ledningsnätet på Region Gotlands södra vattenverk samt Vattenverket Sandviken för Borgholms Energi.

Två stora projekt där Anders bl a varit en av den tekniska expertisen och inblandad i idriftsättningen av verken. Anders kommer driva ProMinent i samma anda som tidigare och ser fram emot framtiden.

Bilden:
Anders Höiby är ny Country Manager för svenska ProMinent Doserteknik AB.
Bild:Prominent