Nyheter

Azelios verifieringsprojekt i Marocko levererar första elen

Azelios verifieringsprojekt i Marocko har färdiginstallerats och den första elen producerats enligt plan före årsskiftet. Verifieringen av Azelios lösning för lagring och produktion av hållbar och styrbar el dygnet runt, är ett viktigt steg i Azelios industrialisering.

Under fjärde kvartalet har Azelio tillsammans med sin strategiska partner, det statligt ägda marockanska bolaget Masen, installerat Azelios verifieringsprojekt i en av världens största solkraftparker Noor i Ouarzazate, Marocko. Efter att två moduler med Azelios energilagringslösning lyftes på plats i början av december har ytterligare installationer genomförts. Den första elen har producerats från energilagret, vilket innebär att Azelio når sitt mål att producera el före årsskiftet.

På siten finns idag två moduler som består av energilager och enheter för omvandling av lagrad värme till el som används för utvidgning av det termiska energilagret. Modulerna innehåller även en Stirlingmotor för omvandling av lagrad värmeenergi till hållbar och styrbar elektricitet dygnet runt. Lagren kommer att laddas med hjälp av el från solpaneler med en yta på 1000 kvm.

Syftet med verifieringsprojektet är att under kommande månader generera data som visar teknologins prestanda i en verklig miljö. Det innebär att teknologin blir belåningsbar, då Azelios kunder kan använda denna data för att söka finansiering för projekt med Azelios teknologi.

– Jag är imponerad av det målinriktade och framgångsrika arbete som utförts av Azelios medarbetare både i Sverige och på plats i Marocko för att färdigställa verifieringsprojektet. Vi har haft ett mycket bra samarbete med vår strategiska partner Masen och nästa steg är att verifieringsprojektet ska börja generera användbara data, säger Peter Gabrielsson, VP Operations på Azelio.

– Det har varit ett händelserikt år för Azelio som vi nu avslutar på ett framgångsrikt sätt med leverans av den första elen från verifieringsprojektet i Marocko. Vi har nu lagt grunden för industrialiseringen av vår teknologi och jag ser fram emot att börja omvandla det stora intresset för Azelios lösning i faktiska ordrar under nästa år, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Tidigare idag meddelade Azelio att den företrädesmission för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2019, övertecknades. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Medlen ska finansiera bolagets löpande verksamhet och kommersialiseringen av dess teknologi för termisk energilagring och Stirling-baserad hållbar elproduktion.

Bild av Jörg Peter från Pixabay