Nyheter

”Som PEFC-certifierad entreprenör får man tänka till om man ska låna redskap till traktorn av grannen”

Drygt 47 000 av landets skogsägare och över 3 300 skogsentreprenörer är idag PEFC-certifierade. Det innebär att de har förbundit sig att sköta sin skog och verksamhet enligt PEFC:s krav. Robert Karlsson är en av dessa skogsägare. Han är också nybliven PEFC-certifierad entreprenör.

Höstvädret har parkerat sig med besked när PEFC får en pratstund med skogsägare och entreprenör Robert Karlsson hemma på hans gård nära sjön Eklången i Sörmland. Det duggar från en jämngrå himmel. Och det är blött i markerna. Vilket sinkar Robert lite.

– Jag har ett antal kubikmeter avverkat virke som ligger och väntar på att köras ut. Men det är för surt för att köra i skogen just nu så jag hoppas på minusgrader snart, säger Robert.

Planering och avverkning sköter hans skogsägarförening Mellanskog, berättar Robert. Men övrig skogsvård gör han själv i den egna skogen, som alltså är PEFC-certifierad. Och utöver det egna skogsbruket driver Robert entreprenadverksamhet, R & M Entreprenad, med varierande uppdrag. Det handlar inte bara om utkörning av virke utan också om uppdrag som trädfällning på tomter, betesputsning, snöröjning och röjningsjobb åt Trafikverket. Nu har han precis certifierat också den verksamheten via en av de paraplyorganisationer som certifierar entreprenörer enligt PEFC, berättar Robert.

Några speciella utmaningar med entreprenörscertifieringen?

– Det bökigaste med det är egentligen att få till det praktiska kring kraven på miljögodkända oljor, berättar Robert.

Ett av de krav som PEFC ställer på certifierade entreprenörer är att de ska använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor. Robert förklarar att det är annorlunda när man som han kör med jordbrukstraktor med redskap efter, som har sina egna hydraulsystem. Jämfört med till exempel skotare som är ett slutet system. Det gäller att alla redskap har godkända oljor i slangarna.

– Så man får tänka till om man ska låna något redskap till traktorn av grannen så att man inte blandar godkända med icke-godkända oljor i systemen, säger Robert med ett leende.

Uppväxt med skog och djur

Robert berättar att han är uppväxt på fastigheten som han tog över efter generationsskifte för ett par år sedan och nu bor på med sambo och barn på halvtid. Och att han alltid har varit intresserad av den maskinella delen av skogsbrukandet.

– Det är intressant att se saker växa och hur naturen förändras när man gör en insats. Eller tvärtom, när man inte gör något, tycker Robert.

Som exempel nämner han att stormen Gudrun år 2005 tog ett hektar och att det idag är fastighetens bästa tallföryngring. Och längre tillbaka i tiden ett hygge som han själv var med och planterade när han var i nioårsåldern.

– Där är det dags för gallring nu och det är roligt att ha följt hur det har utvecklats, konstaterar Robert.

Fastigheten som helhet är på 55 hektar där 35 hektar är skogsmark med blandskog, med övervikt av gran, berättar Robert. Men där finns också en klick med ädellövskog med mycket ek nära sjön Eklången. Marken är ganska stenig i området. Det gör att Robert väljer att inte markbereda maskinellt utan planterar direkt efter avverkning, förklarar han.

– Vi gjorde också ett litet försök med tamgrisar som markberedare i ett riktigt stenigt parti runt år 2000. Det kanske inte är fastighetens bästa bestånd idag, men skog har kommit upp, säger Robert.

Någon uppföljare till det försöket?

– Njae, det visade sig att det är lite svårt att hålla grisarna inhägnade där det är tänkt att de ska vara. Lite för smarta djur, konstaterar Robert.

Och slutligen, varför har du valt att PEFC-certifiera din verksamhet?

– Det finns egentligen ingen anledning att inte göra det. Marknaden efterfrågar certifierat virke och som entreprenör ger det mig en enklare tillvaro gentemot uppdragsgivare, tycker Robert, eftersom PEFC-certifierade skogsägare måste anlita PEFC-certifierade entreprenörer, om de kontrakterar en entreprenör.

– Sedan tycker jag det fina med PEFC är att det finns en internationell samordning. Det ger PEFC-certifierade skogsägare hyfsat lika förutsättningar runt om i världen. Och här är certifieringsorganens kontroll viktig. De har ett stort ansvar att se till att samma förutsättningar råder, avslutar Robert.

Fakta om PEFC skogsbrukscertifiering

Målsättningen för PEFC skogsbrukscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Skogsbrukscertifiering sker antingen som direktcertifiering av större skogsägare eller som gruppcertifiering av mindre skogsägare genom en paraplyorganisation.

Som certifierad skogsägare förbinder man sig genom avtal att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk i linje med Svenska PEFC:s Skogsstandard. Skogsstandarden omfattar tre delar – en standard för skogsskötsel, en miljöstandard och en social standard.

Fakta om PEFC entreprenörscertifiering

Svenska PEFC ställer krav på certifierade skogsägare att de eventuella skogsentreprenörer som de anlitar ska vara PEFC-certifierade. Anledningen till detta krav är att en stor andel åtgärder i skogsbruket utförs av anlitade entreprenörer och inte av skogsägarna själva.

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för skogsentreprenörer ska kunna utfärdas.

På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner.

Utöver det krävs att den certifierade entreprenören uppfyller tillämpliga delar av Svenska PEFC:s Skogsstandard.

Foto: Svenska PEFC