Nyheter

Pumped Hydro Storage bygger demoanläggning för pumpvattenkraft i Pyhäjärvi, Finland

Pumped Hydro Storage Sweden AB och det regionala utvecklingsbolaget Callio Pyhäjärvi har tecknat avtal om byggandet av ett pumpvattenkraftverk i den 1.4 kilometer djupa Pyhäsalmi-gruvan.

Syftet med projektet är att i ett första steg ta fram och testa en pilotanläggning, för att i ett nästa steg bygga en fullskalig, kommersiell anläggning med 50-75 MW effekt och över 500 MWh i lagringskapacitet.

Förstudier och lönsamhetsanalyser har redan gjorts som visar på bra lönsamhet för en fullskalig anläggning, och nu planeras projektet i detalj. Pumped Hydro Storage Sweden AB ansvarar för att utveckla, finansiera, bygga och driva demoanläggningen. När demoanläggningen byggts och testats fattas beslut om en fullskalig anläggning.

– Vi går i rätt riktning – saker börjar realiseras på en konkret nivå. Med denna anläggning blir Pyhäjärvi en föregångare inom energilagring och energiomställningen, vilket också gör vår region attraktiv för andra aktörer. I Pumped Hydro Storage har vi hittat en partner som passar våra behov perfekt, säger Henrik Kiviniemi, stadsdirektör i Pyhäjärvi stad.

Sakari Nokela är programdirektör på Callio, ett företag vars huvuduppgift är att bygga ett nytt ekosystem runt gruvan efter det att gruvans verksamhet upphör sommaren 2021. Han är positiv till samarbetet:

– Vi kommer att göra detta i två steg. I en första fas kommer vår partner Pumped Hydro Storage att bygga en demoanläggning. När den är optimerad och i drift kommer vi att kunna skala upp den till en fullskalig anläggning på upp till 75 MW. Vi har en etablerad färdplan för detta.

Otto Werneskog är grundare av Pumped Hydro Storage. Han ser en stor potential för energilagring:

– Timingen är perfekt – den globala marknaden för energilagring förväntas ha en exponentiell tillväxt de kommande åren. Investeringarna förväntas öka till 620 miljarder USD före 2040. Pumpvattenkraft är en lösning med etablerad teknik, stor lagringskapacitet, och lång livslängd. Med en hög verkansgrad och låga driftskostnader är det en pålitlig och konkurrenskraftig lösning.

Energiomställningen innebär med förnybar energiproduktion i form av exempelvis vindkraft och solenergi, vilket ger större volatilitet i elpriserna och behov för frekvensreglering.

– Med energiomställningen får vi mer väderberoende energiproduktion, och därför är det viktigt att vi förutom att arbeta med förbrukningsflexibilitet även hittar lösningar för att lagra energi. Pyhäjärviprojektet är mycket välkommet och ett exempel på vad som måste göras, säger Anni Mikkonen, VD på Finska vindkraftsföreningen.

Bild: Pumped Hydro Storage Sweden AB