Nyheter

Vattenfall bygger viktig kraftledning för Svenska kraftnät

Vattenfall och Svenska kraftnät har tecknat avtal om rivning och nybyggnation av en omkring tre mil lång högspänningsledning för att öka överföringskapaciteten i stamnätet.

Projektet innebär rivning av 28 kilometer 220kV-ledning och därefter nybyggnation av 27 kilometer 400kV-ledning. Linjens sträckning är mellan Lindbacka Örebro och Östansjö Hallsberg. Fältarbetet startar efter årsskiftet och hela projektet ska vara avslutat och driftsatt i juni 2021.

– Att vi i hård konkurrens fick förtroende för detta projekt av Svenska kraftnät visar att vi har hög kompetens inom säkra och högkvalitativa underhålls- och entreprenadtjänster i kombination med rätt prisnivå. Svenska kraftnät har höga krav vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet och tillsammans vill vi skapa Sveriges säkraste arbetsplats, säger Dag Svensson vd Vattenfall Services Nordic.

Svenska kraftnäts upphandling hade stort fokus på HSSEQ-frågor (Health, Safety, Security, Environment & Quality). Det var stort intresse kring upphandlingen och för Vattenfall Services är projektets geografi mycket gynnsam i och med en befintlig etablering i Hallsberg.

Vattenfall Services Nordic är med drygt 2000 medarbetare på 90 orter ett av Sveriges ledande företag inom underhålls-, entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar.