Nyheter

Ny nationell forskarskola inom smart industri

Forskarskolan Smart Industry Sweden är ett unikt samarbete mellan fem svenska högskolor som alla har forsknings- och utbildningsmiljöer med stark koppling till svensk industri: Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och MittuniversitetetForskarskolan kommer att utgöra en strategisk plattform för samarbete både mellan lärosäten och mellan de företag som medverkar. Satsningen omfattar över 100 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar 20 994 573 miljoner kronor, medan företagen och lärosätena investerar 69 miljoner kronor tillsammans.

– Smart industri skapar en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer att vara framtida nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom området smart industri, säger Kristina Säfsten, direktör för forskarskolan och professor vid Jönköping University.

Forskarskolan startar 2020 och doktoranderna kommer att påbörja sina projekt i september. Under våren 2020 finns det möjlighet för ytterligare företag att ansluta till initiativet, och en andra grupp doktorander kommer att starta om två år:

– Vi räknar med att många doktorander redan är anställda på företagen, men det finns också möjlighet att rekrytera nya personer genom forskarskolan, säger Anna Syberfeldt, Professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde.

Genom forskarskolans gemensamma aktiviteter får doktoranderna inom Smart Industry Sweden redan från början ett brett nätverk inom svenska industri. Samtliga kommer att ha handledare från ett eller flera lärosäten, samt mentorer från företagen. Syftet är att snabbt kunna dela ny strategisk kunskap i nätverket av experter både från företag och akademi som tillsammans kommer leder svensk industri framåt.

– För att upprätthålla vår konkurrenskraft inom virtuell tillverkning och för att stärka vår kunskap inom andra områden inom industrin 4.0 är det viktigt för oss att delta i den industriella forskarskolan ”Smart Industry Sweden”. Förutom ökad kunskap tror vi också att nätverket som skapats genom Smart Industry Sweden, inklusive företag, universitet och individer, kommer att stärka vår framtida konkurrenskraft ytterligare, säger Marcus Frantzén, Senior Manager Manufacturing Research and Simulation, Manufacturing Engineering Power Systems, Volvo Car Corporation.

Forskarskolan har initialt fyra olika områden som utgår från industrins önskemål och utmaningar:

Smart industri – möjliggörande teknologier

Smart industri – strategier för digital omställning

Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem

Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsprocesser

Företagsforskarskolaningår i ett väl etablerat program från KK-stiftelsen och kommer också att ha ett erfarenhetsutbyte med andra företagsforskarskolor i Sverige.

Bild: Creative Commons