Nyheter

Sätt energidata i ett sammanhang

Samla all energidata på ett och samma ställe – Egain Edge.

Med den nya funktionen Energidata kan man per automatik samla in data rörande all konsumtionsdata från en byggnad direkt in i Egain Edge, utan tidskrävande handpåläggning med att manuellt sitta och notera och föra in mätvärden i ditt system.

Med Energidata struktureras, verifieras och kvalitetssäkras all data innan den importeras in i Egain Edge.

Ett exempel är för att korsbefrukta olika typer av konsumtionsdata från en byggnad och att upptäcka trender eller avvikelser i användningen. Samla in all energidata på en enda perfekt plats – Egain Edge.

› Samla all din energidata (fastighetsel, vatten och energi) på ett ställe

› Visualisera trender och identifiera möjliga avvikelser

› Analysera elanvändning för en byggnad eller hela portföljen

› Ladda ner rapporter och dela insikter i din organisation