Nyheter

Ny VD för Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljös styrelse har beslutat att till ny VD i bolaget utse Anders Lindholm.

Anders Lindholm arbetar för närvarande som VD för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Anders har en lång erfarenhet från arbete inom energisektorn såväl nationellt som internationellt. Anders har tidigare varit verksam i Borås som anställd av Fortum AB när de ansvarade för drift och underhåll på Ryaverket. I Borgholm har en uppgifterna varit att säkerställa dricksvattenförsörjningen, något som där löstes med Sveriges största avsaltningsanläggning, byggd under Anders ledarskap.

– Jag välkomnar Anders till Borås Energi och Miljö, av de referenser vi har tagit och med den erfarenhet Anders presenterat bedömer vi Anders som väl lämpad att tillsammans med den övriga organisationen hantera Borås Energi och Miljös framtida utmaningar, säger Ulrik Nilsson (M) förste vice ordförande i Borås Energi och Miljö.

– Anders har under sin tid i Borgholm visat stort intresse för arbetsmiljö, det gör att Anders passar bra i Borås Energi och Miljö och de ambitioner gällande arbetsmiljö som bolaget har, säger Eva Theén Johansson (MP) andra vice ordförande i Borås Energi och Miljö.

Ambitionen är att Anders Lindholm tillträder till bolagsstämman 1 april 2020.

– Jag ser med stolthet och glädje fram emot att tillsammans med all personal på Borås Energi och Miljö få fortsätta att utveckla arbetet med en fossilbränslefri stad. Jag vet att det finns en stor kunskap och kompetens inom bolaget och jag tycker det är fantastiskt att få förmånen att komma tillbaka till Borås.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay