Nyheter

Igrenes borrar vidare

Produktionsbrunn 4: Denna brunn har färdigställts ner till 200 meters djup med 7” foderrör, som gjutits fast i det omgivande berget för att förhindra okontrollerade gasuppträngningar. Gjutningarna har nu trycktestats och befinns vara täta.

En blow out preventer (BOP) håller på att installeras på brunnstoppen. Denna BOP är en säkerhetsanordning för att förhindra att djupgas under högt tryck tränger upp under borrningarna.

Produktionsbrunn 5

Platsen för denna brunn har lokaliserats genom bland annat seismiska mätningar och utgör en viktig del i den reservoarmodell som skapats över Morafältet. Just nu borrar Igrene med egen kärnborrigg och personal på den tilltänkta platsen för Produktionsbrunn 5. Borrningarolna och de borrkärnor som tas upp skapar en tydlig bild av hur berget ser ut, bergarter, sprickor och förkastningar, gasinträngningar på olika nivåer mm.

Kärnborrningarna har nått 250 meters djupt och där har kraftiga gasinträngningar och tryck höjningar noterats. Halten av metangas kunde uppmätas till 100 %.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.Under 2019 har Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade Morafältet och ansökt om Miljöprövning hos Länsstyrelsen Dalarna.   Se www.igrene.se