Nyheter

Smarteq vinner order från italienska Enel värd 7 miljoner kronor

Smarteq Wireless AB, som ingår i Allgongruppen, meddelar att man vunnit en order från det italienska energibolaget Enel värd över 7 miljoner SEK över två år. 

Enel S.p.A. är ett av Europas största energibolag. Smarteq kommer att leverera 169 MHz-antenner till Enels radiobaserade koncentratorstationer för att samla in data från fjärravlästa, ”smarta” elmätare av kundernas elförbrukning. Leveranserna påbörjas under första kvartalet 2020.

– Ordern är ett resultat av långsiktigt hårt arbete. Det är ett kvitto på vår förmåga att leverera den produkt som bäst möter Enels förväntningar och behov. Affären med Enel, som är ett av Europas ledande energibolag, visar också på vårt goda anseende i branschen. Ordern ger sannolik ytterligare möjligheter inom detta för oss viktiga affärssegment på flera andra marknader i Europa, säger Smarteqs VD Yasemin Heper Mårtensson.

Smarteq är ett dotterbolag till Allgon och är marknadsledande i Norden för antenner till smarta elmätare. Företaget levererade förra året över en miljon antenner till kunder i 43 länder.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay