Nyheter

Underhållsmässan i Göteborg fortsätter att växa

Göteborg är den stad i Sverige med flest och störst industrimässor. Elfack, Scanpack, Trä & Teknik, Logistik & Transport och Scanautomatic & Processteknik lockar tillsammans med Underhållsmässan över 70 000 besökare till Svenska Mässan och Göteborg. Med tre månader kvar är intresset stort för Underhållsmässan som redan nu är större än sist.

– Det här är den industrimässa hos oss som har vuxit snabbast de senaste åren, säger Anna Jarnö, Business Manager på Svenska Mässan i Göteborg.

Underhållsmässan räknar med minst 10 000 besökare och drygt 330 utställare under de fyra dagarna i mars då mässan pågår. Många av utställarna kommer tillbaka varje år och mässan har blivit en naturlig samlingsplats för branschen. Förra mässan fyllde utställarna närmare 9000 kvadratmeter yta – en siffra som redan har överstigits, trots att det är flera månader kvar till mässan.

– Får vi in fler utställare, vilket vi räknar med, så har vi möjlighet att utöka ytterligare, säger Anna Jarnö.

Högaktuella teman och internationella talare

Fokusområden för årets mässa är hållbart underhåll, industriell säkerhet, digitalisering, produktivitet och additiv tillverkning (3D). Underhållsmässan är Europas största fackmässa inom driftsäkerhet och underhåll, vilket gör att arrangörerna räknar med flera internationella besökare.

– Flera programpunkter i de öppna scenprogrammen kommer att hållas på engelska för att göras tillgängliga för fler. Vi har även bjudit in internationella talare för att få en global utblick. Bland annat kommer Terrence O´Hanlon – Executive Director för AMP (Association for Asset Management Professionals) – att prata om vikten av ledarskap kring underhållsfrågor.

Dessutom kommer storbolag som Preem, Scania, Volvo, Astra Zeneca, LKAB och Boliden att berätta om hur de har löst flera av sina utmaningar inom produktion och underhåll.

Två dagar med fokus på säkerhet

Nytt på kommande mässan är bland annat en ”start-up-paviljong” där nystartade företag – många med fokus på olika digitala lösningar för industrin – får möjlighet att möta storbolag.

Nytt är även att mer tid avsetts till Skyddsombudsdagarna, som arrangeras parallellt med Underhållsmässan och pågår under två halvdagar.

– Hittills i år har det anmälts drygt 5000 arbetsskador bara inom tillverkningsindustrin. Statistiken ser ungefär likadan ut under de senaste åren och det är en siffra vi måste få ner. Därför kommer vi att lägga stort fokus på hur vi skapar säkrare och tryggare arbetsmiljöer under årets Skyddsombudsdagar, säger Conny Lundberg på IF Metall, som är medarrangör till den delen av programmet.

Bilden av en attraktiv industri ska locka fler kvinnor

Bland mässans besökare är bara cirka 10 procent kvinnor, vilket till viss del även speglar branschen. Den låga andelen kvinnor som väljer att jobba inom industrin är en utmaning som behöver lösas för att klara av kompetensförsörjningen i stort framöver.

-Tillsammans med RISE har vi satsat på en stående programpunkt i scenprogrammet varje dag, där fokus är hur vi gör industrin attraktiv för fler. I och med den ökande digitaliseringen inom industrin så håller branschen på att förändras, vilket öppnar upp för behov av nya kompetenser och arbetsuppgifter. Detta borde definitivt kunna locka fler kvinnor, säger Anna Jarnö.

Underhållsmässan pågår den 10-13 mars 2020 på Svenska Mässan i centrala Göteborg. Totalt har besökarna möjlighet att ta del av ett 60-tal programpunkter.

Bild: Svenska Mässan