Nyheter

Schneider Electric bekräftar ökad satsning på klimatet i samband med COP25

Schneider Electric har ett stort fokus på hållbarhet och påskyndar nu arbetet mot att uppfylla målet att vara ett koldioxidneutralt bolag redan till 2025, fem år i förväg. Bolaget har under 2019 nått stora framgångar med sina insatser för klimatet, bland annat har Schneider Electric kunnat påvisa att de har möjliggjort en minskning av sina kunders klimatpåverkan med hela 70 miljoner ton koldioxid.

I samband med FN:s klimatkonferens, COP25, bekräftade Schneider Electric en ökad satsning i sitt arbete för klimatet. Bolaget erbjuder tjänster och lösningar som möjliggör att kunderna kan minska andelen koldioxidutsläpp, samtidigt som Schneider Electric också själva strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet inom en snar framtid.

– Klimathotet är ett av de största hoten mot vår planets framtid. Därför måste vi tillsammans kraftsamla för att kunna bromsa den globala uppvärmningen. Här spelar företag en väsentlig roll och behöver ta ansvar för att begränsa det klimatavtryck de lämnar efter sig. Schneider Electric har nyligen gått med i den grupp som leder ”Business Ambition for 1.5ºC – Our only future” med målet om att skapa en ökad kännedom för klimatpåverkan, säger Charlie Timmermann, vd Schneider Electric Sverige.

Del av FN-initiativ för koldioxidneutralitet

Schneider Electric är del av satsningen ”Business Ambition for 1.5ºC” som reflekterar de mål som sattes i samband med Climate Week NYC 2019 i september.

Under toppmötet delade Schneider Electric även med sig av bolagets planer för satsningar inom hållbarhet:

En gemensam insats, bolaget och leverantörer sinsemellan, mot en leverantörskedja med netto-noll klimatavtryck till 2050.
Uppnå driftsmålet med nollenergiutsläpp och minska s.k. ”scope 3-utsläpp” med 35% till 2030.
Verksamheten ska vara koldioxidneutral genom kompensation av återstående utsläpp senast år 2025.
Uppnå bolagets COP21-mål till 2025, 5 år innan målet ursprungligen var satt till, vilket innebär att bli koldioxidneutrala genom hela ekosystemet.

Hållbarhetsarbete som ger resultat och påvisar ökad lönsamhet

Schneider Electric har hjälpt kunder att lyckas minska sina koldioxidutsläpp med mer än 70 miljoner ton, likväl som att koldioxideffektiviteten inom transportsegmentet förbättrats med 8,8%. Koncernen påvisade även hela 45% förnybar elförbrukning, världen över. Samtidigt som hållbarhetsarbetet visar klimatvänliga resultat har även intäkterna från affärsområdet Energy & Sustainability Services ökat med 20,2%.

Schneider Electric fortsätter arbetet med att påskynda utvecklingen av nya cirkulära affärsmodeller som ger produkter och lösningar en ökad livslängd. Sedan 2015 har bolagets program ecoDesign WayTM inkluderats i R&D strategin för att ta fram nya erbjudanden genom förbättrad, cirkulär design med ytterligare miljövänliga fördelar för kunder.

Schneider Electric har de senaste 15 åren varit en av de främsta bidragsgivarna för att motverka klimatförändringarna. Detta genom bolagets implementering av smarta lösningar för energihantering och industriautomation genom hela verksamheten, samt med det stöd de tillgodoser sina kunder i syfte att minska koldioxidutsläpp och skapa tydligare effektivitetsmål.

Tack vare detta arbete har över 24 miljoner människor fått tillgång till el, något som enligt Schneider Electric bör ses som en mänsklig rättighet.

Läs mer om hållbarhetsarbetet på Schneider Electric: https://www.se.com/se/sv/about-us/sustainability/

Bild: Unsplash