Nyheter

Arctic Minerals påbörjar kärnborrningen i Vihanti-området

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att kärnborrningen i Vihanti-området har påbörjats denna vecka. I området skall kärnborrning utföras i tre borrobjekt; Kuuhkamo, Vilminko och Vihanti Deeps. Kärnborrningen har nu påbörjats i det första objektet, Kuuhkamo.

Borrobjektet Kuuhkamo
Borrobjektet Kuuhkam, Finland, är beläget 5 km söder om nedlagda Vihanti zink-koppar-guldgruvan, där gruvdrift skedde i perioden 1952-1992, i regi av Outokumpu Oy. Gruvan producerade ca 28 miljoner ton massiv sulfidmalm med halterna 5,3 % zink, 0,5 % koppar, 0,4 gram guld per ton, 21,8 gram per ton silver och 0,4 % bly. Orsaker till nedläggningen av gruvan var en utbruten malmreserv och dåtida svaga metallpriser.

Inom objektet Kuuhkamo finns en kraftig magnetisk anomali i strukturellt motsvarande läge som nedlagda Vihanti-gruvan. Kärnborrning har tidigare utförts av Outokumpu Oy på 1980-talet och av GTK (Geologiska forskningscentralen) ca 20 år senare. De bästa malmskärningarna var 11,2 meter med halterna 4,5 % zink och 0,2 % koppar och en annan på 16,7 meter med halten 3,9 % zink. I en Outokumpu-rapport beskrivs malmskärningarna som de bästa sedan upptäckten av Vihanti huvudmalmen på 1960-talet. Norrbotten Exploration AB, dotterbolaget inom Arctic Minerals-koncernen som agerar som operatör i Finland, avser att undersöka Kuuhkamo-objektet, initialt genom att borra två borrhål, båda med en längd av ca 300-400 meter.

Efter att kärnborrningen i Kuuhkamo är slutförd, flyttas borriggen till de två andra borrobjekten Vilminko och Vihanti Deeps (mot djupet).