Nyheter

160 miljoner kronor till biogasproduktionen

Idag betalar Jordbruksverket ut 60 miljoner i stöd till biogasproduktion från gödsel. I förra veckan betalade man ut 100 miljoner för biogas som används till fordonsgas.

Stöden till biogasproduktion är en del i att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen. Den biogas som produceras från gödsel räcker till att täcka energibehovet för cirka 5000 villor under ett år. Den fordonsgas som får stöd räcker till att köra ungefär 35 000 biogasbilar i 1 200 mil vardera.

– Vi ser att stöden bidrar till att utveckla en svensk biogasproduktion. Biogas har en hög miljönytta på flera sätt. Dels att minska metanutsläpp från gödsel och dels att ersätta bensin och diesel till fordon, säger John Andersson, utredare inom klimat på Jordbruksverket.

Bilden:
Biogasanläggning.
Foto: John Andersson