Nyheter

MCA utsedd till auktoriserad distributör i Benelux för NSK:s linjära produkter i Benelux

Under de senaste 45 åren har NSK, en av världens största tillverkare av linjär rörelse- och lagerteknik, framgångsrikt betjänat Benelux-marknaden. NSK har skapat en imponerande kundstock inom medicin-, halvledar- och maskinindustrin, bland annat med ett omfattande utbud av linjär rörelseteknik – inklusive linjärstyrningar, kulskruvar, monocarrier och supportenheter.

För att ytterligare förbättra den tillgängliga supportnivån för kunderna har NSK beslutat att överföra distributörskapet för sin linjära produktportfölj till MCA linear motion robotics, som blir en NSK-auktoriserad distributör¤ NSK:s högkvalitativa produkter är premiumvarumärken och kan inte säljas av alla distributörer. Därför arbetar företaget endast med auktoriserade distributörer som kan visa den kunskap och erfarenhet som krävs för att uppfylla förväntad kvalitet.

Auktoriserade distributörer måste också agera i enlighet med NSK:s policy för etik och följsamhet.

Liksom alla NSK-auktoriserade distributörer valdes MCA linear motion robotics efter en utvärdering av deras expertis, tekniska supportfunktioner och lokal närvaro. Endast 100 % pålitliga partners väljs för att säkerställa leverans av den marknadsledande kvaliteten som gäller NSK-produkter och -tjänster¤

Idén om samarbete togs först upp i samtal mellan Seiki Management Unit (MU) vid NSK Europe och MCA:s ledningsgrupp.

Särskilt avgörande var MCA:s nationella nätverk med fem filialer, företagets stora verkstadsavdelning, dess eget interna bearbetningscenter och ett exceptionellt lager med spindlar, styrningar, axlar och linjära moduler, samt servomotorer och drivenheter.

NSK såg stora fördelar med att allt var på plats för att möta kundernas krav. Dessutom erbjuder MCA:s moderbolag Rubix internationella nätverk en stor potential för NSK-produkter. Rubix är redan auktoriserad distributör för NSK:s lagerprogram och har det största distributionslagret av lager och relaterade produkter.

MCA kommer att gå vidare med löpande utbildning från NSK:s tillämpningstekniker som specialiserar sig på linjär rörelseteknologi, vilket innebär att produkter kan distribueras säkert och med färdigheter som att stödja kunderna i att specificera rätt linjära komponenter.

NSK insisterar på välutbildad, kompetent personal med branscherfarenhet för att säkerställa att kraven förstås fullt ut i varje tillämpning. Endast på detta sätt skapas långsiktiga och framgångsrika affärsrelationer som ger mervärde för kunderna.

Bilden:
Från vänster till höger i NSK-montern vid EMO Hannover-utställningen: Andreas Kropp, Application Engineering Manager, Seiki Management Unit (MU), European Industrial Business Unit (EIBU), NSK; Allard van Dijk, Territory Sales Manager, Seiki MU, EIBU, NSK; Willem-Jan Bruggeman, Office Manager, MCA; Bastiaan Freie, Business Unit Manager, MCA; och Eduardo Rodriguez, Director Seiki MU, EIBU, NSK.
Foto: MCA