Nyheter

Arise genomför sin största projektförsäljning hittills

Arise AB har idag ingått avtal med fonder förvaltade av Foresight Group LLP, en brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity, om avyttring av vindkraftprojektet Skaftåsen, 231 MW, (”Projektet”). Tillträde sker idag.

Vid tillträdet kommer Arise erhålla en fast köpeskilling om EUR 19,1 miljoner. Därtill förväntar sig Arise erhålla en rörlig köpeskilling om EUR 6,4 miljoner när Projektet är färdigställt.

Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 210 miljoner under åren 2019 till 2021, varav cirka SEK 140 miljoner under fjärde kvartalet 2019. Den rörliga delen av köpeskillingen är beroende av hur byggnationen av Projektet fortlöper i förhållande till tidplan och budget. Transaktionen innehåller utöver ovan nämnda köpeskillingar en produktionsbaserad tilläggsköpeskilling uppgående till högst cirka EUR 4,5 miljoner.

Transaktionen sker genom att aktierna i Skaftåsen Vindkraft AB (vilket innehar projekträttigheterna) överlåts av Arise AB till FW Skaftåsen BidCo AB, vilket kontrolleras av Foresight.

Arise kommer genom förvaltningsavtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta Projektet för Foresights räkning när vindkraftparken är driftsatt.

Siemens Gamesa kommer att leverera 35 turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 MW vardera från sin nya 5.X plattform. Byggnationen av Projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.