Nyheter

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar brister kring farliga ämnen på många arbetsplatser

Skyddsrutiner vid hantering av farliga ämnen är något de flesta arbetsplatser bör ha. Farliga ämnen märkta med varningssymboler finns det ofta rutiner för. Däremot saknas rutiner kring andra ämnen som inte kan märkas upp och som i värsta fall inte märks förrän det är för sent. 

En sammanställning av Arbetsmiljöverkets inspektioner av drygt 3600 arbetsplatser under två år visar att 80% av arbetsplatserna brast i hanteringen. Det rör sig om bland annat farliga ämnen som avgaser, farligt damm och rök som kan orsaka allergier men även cancer. Ofta beror rutinbristen på okunskap.*

Richard Björö, Procurators produktspecialist inom gas, kemikalier och brand bekräftar:

-Tyvärr stöter vi på arbetsplatser som inte har koll på alla farliga ämnen. Man missar att göra en ordentlig riskanalys. Ett exempel är vid slipning av sten. Du har hörselskydd men inget skydd till andningsorganen. Men dammet som virvlar upp är kvartsdamm som kan orsaka allt från stenlunga och KOL till cancer. Samma sak vid svetsning. Svetshjälm med visir för att skydda ögonen finns men inte skydd mot svetsrök trots att röken innehåller farliga gaser och partiklar.

Ett andningsskydd är med andra ord ett livsviktigt skydd och här berättar Richard att vetskapen om vilken typ av gaser och partiklar du ska skydda dig mot krävs för att hitta rätt skydd. Det kan även vara aktuellt med ytterligare personlig skyddsutrustning beroende på arbetsmiljö och arbetsuppgifter:

– Du upptäcker ju inte alltid alla farliga ämnen med dina sinnen. Är det riktigt illa kan du hamna i direkt livshotande tillstånd inom bara ett ögonblick. Därför behöver du också varnande mätutrustning som en gasvarnare eller multigasdetektor

Richard och hans kollegor jobbar fokuserat med den här typen av personlig skyddsutrustning. Ett samtal och/eller samtal med dem är väl värt då det ger dig mycket mer än produktförslag:

– Vi erbjuder ju inte bara produkter utan vi delar även med oss av expertkunskap och utför service på utrustning och gör riskanalyser.

Vill du komma i kontakt med Richard och hans expertkollegor ringer du 0200 811 000 eller skickar e-post till [email protected] Hör av dig! Det räddar liv.

Fakta:

”Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet”, Arbetsmiljöverkets hemsida, https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/, 6 november 2019.

Bild av Marc B från Pixabay