Nyheter

Ny rapport: EU når inte klimatmålen

Europeiska Miljöbyrån har släppt en rapport som visar att EU är på väg att missa sina klimatmål till 2030. Målen ligger idag på 40 procent. Om inte Europa gör stora, omedelbara insatser de närmaste 10 åren kommer dessa mål inte att nås, säger rapporten. Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren menar att detta beror på att man inte ändrat tillräckligt mycket på politiken.

– Det här är vad vi gröna sagt hela tiden. Det visar att vi haft rätt i att EU måste reformera jordbrukspolitiken, transportsektorn och ge mer pengar till klimatarbete i EU:s budget. Tyvärr har kommissionen och de andra partierna tyckt att det är för stora förändringar, säger Pär Holmgren Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

EU-kommissionen ska inom kort lansera ett stort klimatpaket där man bland annat vill höja målen för 2030 till 50-55 procent.

Samtidigt har man inte aviserat en större andel till klimat i EU:s budget eller velat genomföra större förändringar av jordbruks- och transportpolitiken. Enligt forskningen är 65 procent en miniminivå för att EU ska nå Parisavtalet.

– Den nya EU-kommissionen och de andra partierna pratar mycket om klimatet. Det måste bli verklig handling nu, säger Pär Holmgren.

Bilden:
Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren.
Bild: Miljöpartiet