Nyheter

Lagstiftning hindrar solelutbyggnaden

Sveriges lagstiftning hindrar utbyggnaden av solel. Solcellsägare som har för stora solcellsanläggningar eller producerar för mycket energi straffas av regelverket. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län beslutat att skicka ett antal förbättringsförslag till regeringen.

Inom solel finns stora möjligheter till tillväxt och ökad konkurrenskraft för företag, såväl som en ökad andel förnybar el, men den svenska lagstiftningen hindrar utbyggnaden av solel. Det visar en utredning som Region Örebro län har gjort. Den 4 december beslutade därför Samhällsbyggnadsnämnden att skicka ett antal förbättringsförslag till nationell nivå.

– Vi vill att det ska vara smidigt, tryggt och förutsägbart att installera solceller. Det är det inte med dagens regelverk, menar Nina Höijer (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län.

Utredningen visar exempelvis att solelutbyggnaden hindras då den som installerar en för stor solcellsanläggning måste betala skatt på solelen den själv använder, och om du producerar för mycket solel kan du straffas med extra nätavgifter. I utredningen lämnas ett antal förslag för att förbättra regelverket och möjliggöra för fler solcellsinstallationer.

– Det finns ett stort intresse hos företagen att installera solceller, och vi har också en växande solcellsbransch i länet. Detta utgör en stor potential för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, säger Ylva Gullberg, solcellsexpert på Energikontoret Region Örebro län, som tagit fram underlag till utredningen.

Förbättringsförslagen som identifierats i utredningen kan inte åtgärdas på regional nivå utan ligger på nationell nivå. Det behövs också partiöverskridande politiska överenskommelser för att göra regelverket långsiktigt förutsägbart och ge trygghet till de som vill investera i solel. Solelutbyggnaden bidrar dessutom till klimatmålen både regionalt, nationellt och internationellt.

Det regionala målet på 150 GWh solel 2030 är ett av bidragen från Örebro län till de internationella klimatförhandlingarna. Nina Höijer uppmanar därför de nationella aktörerna att snabbt färdigställa ett anpassat och förutsägbart regelverk inom solel.

– Vi från den regionala nivån vill ta vår del av ansvaret och ge stöd för företagen som vill öka sin tillväxt och konkurrenskraft och bidra till ett hållbart samhälle. Vi rekommenderar att den nationella nivån ger oss och företagen rätt förutsättningar i detta arbete.

Fakta – här är några av förslagen i utredningen

Solel ska kunna produceras på de bästa och mest lönsamma ställena

Ta bort energiskatten för egenproducerad el som används i den egna byggnaden. Vi önskar exempelvis att regeringen följer upp lagförslaget om att slopa den reducerade energiskatten helt enligt Utvidgad skattebefrielse egenproducerad solel.

Tillåt att dela el mellan närliggande byggnader för alla. Ett utökat undantag som gör detta möjligt föreslås i utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät. Vi önskar att detta antas, men vi vill också att möjligheten att skattefritt kunna överföra el mellan närliggande byggnader på det koncessionspliktiga nätet rent administrativt ska utredas.

Du ska inte straffas för att du producerar för mycket solel.

Ta bort kravet på nettokonsumtion för definitionen av mikroproducent enligt Ellagen.

Det ska vara smidigt och tryggt att skaffa solel.

Säkerställ att regler, stödsystem och mål för föybar energi är långsiktiga, välanpassade och förutsägbara. Det kan behövas partiöverskridande politiska överenskommelser för att möjliggöra den trygghet och förutsägbarhet som är nödvändig för att ge vettiga förutsättningar för företagen som vill investera.

Utredningen med förslagen i sin helhet kan läsas här: http://framtidenssolel.se/inspiration/offentliga-aktorer/regionala-aktorer/

Fakta – solelproduktion i Örebro län:
Nuläge (2018): 9 GWh
Mål: 150 GWh 2030