Nyheter

Aitik uppgraderar sitt online-system med hjälp av SKF

Avdelning Kross & Infrakt i Bolidens koppargruva Antik har tecknat ett fem årsavtal med SKF som innehåller hårdvara och övervakning som ett led i den fortsatta digitaliseringen av befintligt övervakningssystem.

– Vi var i ett vägskäl där vi antingen fick riva ner hela systemet och bygga nytt eller gå vidare med en ny leverantör. Vi valde att gå vidare med SKF, säger Thomas Sundqvist, avdelningschef på kross och infrakt i Aitikgruvan.

Sedan en tid tillbaka har avdelningen Kross & Infrakt i Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare digitaliserats med ett online-system för att få bättre kontroll på driften. Drygt 500 sensorer har levererat driftdata från tre krossanläggningar och en totallängd av bandtransportörer på 7 km transportband som fraktar malmen till anrikningsverket. Men systemet har inte gett den förväntade effekten.

För drygt ett halvår sedan tog man beslutet att byta leverantör och ta in SKF för att komma vidare med sitt online-system.

– Vi använde oss redan av SKF i Boliden och hade bra erfarenhet, dessutom visste vi att SKF ligger i framkant vad gäller online-system.

Parterna har tecknat ett femårsavtal som innehåller både hårdvara och övervakning.

Installationen gick rekordsnabbt, på tre veckor bytte SKF ut delar av hela mätsystemet med cirka 550 givare, kablage och hela online-systemet. Successivt har olika delar tagits i drift och i slutet av oktober var systemet klart. Övervakningen sker på SKF:s REP-center i Gällivare, där man följer datan från sensorerna och söker avvikelser.

I grunden fungerar systemet på samma sätt som tidigare och givarna sitter på samma ställe. Men med produkter och vibrationsanalyser från SKF har man skapat en helhet och därmed förutsättningen för att komma vidare med förbättringar.

– I dag har bruset försvunnit och vi mäter som vi borde göra. Känslan är att vi har startat om, men med helt nya förutsättningar, säger Thomas Sundqvist.