Nyheter

Endomines förvärvar gruvrättigheterna till Friday gruvans öppna dagbrott

Edomines AB meddelar att man har ingått ett avtal där man genom ett leasing kontrakt förvärvat gruvrättigheterna till Friday gruvans öppna dagbrott från NexGen Mining, Inc. Enligt avtalsvillkoren betalar Endomines en summa om USD 200 000 för leasing kontraktet åt NextGen.

Med tillägget av gruvrättigheterna för det öppna dagbrottet har Endomines nu slutfört konsolideringen av Friday-gruvans gruvrättigheter. Projektet är ett höghaltigt, öppet dagbrotts guldprojekt som omfattar  guldmineraliseringar i omgivningen runt Friday underjordsgruva som Bolaget redan äger.

Projektet har historiskt indikerade tillgångar uppgående till 647 000 uns guld som ingår i 20,1 miljoner ton (22,2 miljoner korta ton) av mineraliserat material, samt även 590 000 oz guld antagna resurser som ingår i 20,8 miljoner (22,9 miljoner korta ton) ton mineraliserat material.

Strategisk grund

Konsekvent med Bolagets strategi att öka sin produktion och sitt kassaflöde genom att förvärva lågrisk, högkvalitativa och avkastande tillgångar.

Möjliggör uttnyttjande av nödvändig infrastruktur samt arbetskraft vid Buffalo Gulch och Deadwood projekten. Friday öppna dagbrott förväntas bli en källa av hög-haltig produktion som möjliggör ett stöd till framtida kassaflöden samt en förlängning av den operativa gruvtiden för Orogrande gruvdistrikt.

Projektet erbjuder signifikant lågrisk resursökning och en platform att utöka Bolagets operativa förmåga.

– Tillägget av gruvrättigheterna till Friday gruvans öppna dagbrott från NexGen representerar ett till steg mot vårt mål att producera 40 000 oz guld per år, säger VD Greg Smith. Friday öppna dagbrott erbjuder höghaltiga uns omkring Friday-gruvans område och nuvarande infrastuktur, vilket väsentligt ökar våra prospekterings och guldproduktions möjligheter vid Orogrande gruvdistrikt.

– Genom konsolideringen av denna landmassa ser vi framemot att utöva regional prospektering över ett 40 km långt stråk med kända mineraliseringar, avslutar Greg Smith.