Nyheter

Vinnaren utsedd i Tekniska verkens innovationstävling

För att bygga världens mest resurseffektiva region krävs samarbete mellan alla som bor och verkar i regionen. Tekniska verken i Linköping bjöd därför in allmänheten till en innovationstävling där idéer om en smart och hållbar stad, med hjälp av ny teknik, efterfrågades.

Tävlingen är nu avslutad och vinnaren är Sören Steinkellner med bidraget Mylla. Det handlar i korta drag om att Tekniska verken och Linköpingsborna tillsammans ska kunna mötas och hitta lösningar till en smartare och mer hållbar stad – i fler olika steg.

Stegen innefattar både öppna trådlösa nät för tjänster inom Internet of Things (IoT), men också återkommande kreativitetsverkstäder och events som är öppna för allmänheten. Idén innebär att fler får förståelse för de utmaningar Tekniska verken har, och själva kan vara med och engagera sig och hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar stad.

– Ordet ”tillsammans” i tävlingsbeskrivningen berörde mig, och en strategi tog form som beskrev hur fler i Linköping kan bli intresserade av en smartare stad. Jag ville skapa en långsiktig och kreativ miljö där idéer flödar och utvecklas, säger Sören Steinkellner.

Motivering till vinnarbidraget:

”Genom en väl genomtänkt plan för innovation kan Mylla skapa förutsättningar för att lösa Tekniska verkens utmaningar, så att Linköpingsborna kan skapa en smartare stad tillsammans”

Sören Steinkellner vann även innovationstävling 2018 med sitt bidrag om smarta papperskorgar.

Bild: Tekniska verken