Nyheter

Nytt projekt skapar verktyg som detekterar ytfel automatiskt

Ytfel är en vanlig orsak till att delar av varmvalsade produkter, som stång, tråd och band, skrotas eller klassas ned. Trots att man har kunskap om vilka feltyper som uppstår på olika produkter är det svårt att härleda orsaken på grund av ytfelens och processens komplexitet.

YTFEL, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, går ut på att karaktärisera ytfel med hjälp av avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker och samtidigt utveckla och implementera en kamerabaserad teknik som automatiskt kan detektera och fotografera ytfel on-line.

YTFEL ska utveckla en kompletterande metod till manuell syning baserat på kamerateknik som kan tillämpas i industrin. Avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker kommer att användas för att karakterisera olika typer av ytdefekter och de bakomliggande mekanismerna för hur de uppkommer, vilket underlättar spårningen av defekternas uppkomst. Målsättningen för projektet är att ta fram ett verktyg som kan minska förekomsten av ytfel på varmvalsade produkter. Detta ger en ökad resurseffektivitet genom förbättrat utbyte, bättre kvalitet, minskad kassation och bidrar till en kraftig kompetenshöjning inom området.

– Vi skapar ett nytt verktyg som detekterar och fotograferar ytfel automatiskt. I dagsläget görs detta manuellt och mycket material kasseras. Orsaken är nästan omöjlig att spåra och den här informationen är av stort värde för företagen, säger Annika Nilsson, forskare på Swerim samt projektledare för YTFEL.

YTFEL har en total budget på cirka 3,7 miljoner kronor varav 1,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning.Nu är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se