Nyheter

Nytt forskningsprojekt ska ge objektiv klassificering av metallytor

Stora kostnader och ledtidsförluster skapas av returnerade aluminiumprodukter – till stor del i onödan. En stor del av reklamationerna av metallprodukter beror på visuella ytfel och defekter. Det finns idag en mängd bransch- och företagsinterna klassificeringssystem som oftast skiljer sig mellan olika leverantörer och kunder, och mellan olika branscher.

Till exempel används olika system beroende på om ytan skall exponeras utomhus eller inte, vilka estetiska krav som kännetecknar branschen, vilka krav slutkunden förväntas ha och så vidare.

Nu ska METALsurf, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, med stöd av objektiv och ISO-baserad 3D ytmätteknik, och studier av användares och kunders upplevda kvalitet, utarbeta generella riktlinjer för en mätbar och toleranssatt klassificering. Projektets klassificering gäller visuella objektiva såväl som subjektiva krav på strängpressade- och pressgjutna aluminium- och valsade stålytor.

Målet med METALsurf är att ta fram kunskap och metoder som helt eller delvis kan användas för utveckling av objektiv klassificering av visuella krav på produktytor från profil till bearbetad och ytbehandlad slutprodukt.

– Projektet är en spännande utmaning där ny mätteknik och ”design thinking” tillsammans med den högst kompetenta massan av företagserfarenhet och ett stort industriellt behov skall skapa en gemensam nomenklatur och synsätt kring hur vi bedömer produkters utseende och kvalitet. Som projektledare är det just mixen av dedicerad industri och akademi som känns spännande att få förmånen att leda mot ett högst konkret och efterlängtat mål, säger Bengt-Göran Rosén, professor Maskinteknik vid Högskolan i Halmstad samt projektledare för METALsurf.

METALsurf har en total budget på 7,2 miljoner kronor varav 3,6 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning.Nu är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se