Nyheter

Milda väderprognoser drar ner europeiska kraftpriser

Marginalkostnaden för kolkraft är på gång att bli utkonkurrerad till fördel för gaskraft. Kolkraft släpper ut mer koldioxid per producerad enhet och straffas därför hårdare av kostnaderna på utsläppsrätter (koldioxidkvoter). Gas finns det mycket av, både i Europa och på världsmarknaden, vilket pressar ner priserna. Detta i sin tur bidrar till att ytterligare pressa ner kraftpriserna i Europa.

Det här skriver Entelios.

Européerna använder mycket gas till matlagning, varmvatten och inte minst uppvärmning av sina bostäder. Därför påverkas gaspriserna av väderprognoserna och ändras ofta och snabbt. Vädret har inte bara stor betydelse för våra nordiska elpriser, även de europeiska priserna varierar baserat på samma väderprognoser.

Senaste veckan har vi sett en nedgång i både spotpriset och terminpriserna i Norden. Mycket beror på väderprognoserna, men tittar vi på terminpriset för nästa år, är prisutvecklingen senaste veckan nästan identisk med prisutvecklingen på gas, kol, koldioxid och terminpriserna i Tyskland. Detta visar ett nära bamband mellan de europeiska energipriserna senaste veckan.

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: – 7,8 TWh (-1,2 TWh)

Systempris: 40,97 €/MWh (- 1,19 €/ MWh)

Terminspris YR-20: 37,05 €/ MWh (+ 0,07 €/ MWh)

Bild: Entelios