Nyheter

Metacons dotterbolag Helbio levererar ett 2,5 kW kraftvärmesystem till EDA

Helbio har nu tillverkat och levererat den kraftvärmeenhet på 2,5 kW som annonserades via ett pressmeddelande den 11 april 2019.

Systemet skall utifrån naturgas som bränsle reformera detta till en väterik reformatgas, som i sin tur driver en lågtemperaturs PEM bränslecell. Systemet kommer att installeras utomhus hos EDA, Natural Gas Distribution Company i Attica.

De viktigaste specifikationerna för systemet är en elproduktion på 2,5 kW och värmeproduktion på 3 kW. Under de kommande dagarna kommer Helbio-teamet att installera och driftsätta enheten.