Nyheter

Energieffektivisering – ett nytt erbjudande från Jernbro

Jernbro kompletterar nu sitt erbjudande med spetskompetens inom energieffektivisering.

– Det finns en stor dold besparingspotential i industrins energianvändning, både vad gäller byggnadstekniska installationer och produktionsprocesser. Att investera i energieffektivisering erbjuder dessutom positiva miljöeffekter och bidrar till ökad hållbarhet, berättar Mikael Jansson, VD på Jernbro Industrial Services AB.

Med satsningen utökar Jernbro sitt utbud av tjänster för företagens tekniska stödfunktioner och försörjningssystem.

Daniel Brissman och David Andersson, båda erfarna energiingenjörer hos Jernbro, berättar:

– Att komma in i ett företag som Jernbro ger oss nya möjligheter. Med närmare 1 000 kollegor utspridda på närmare 30 platser i landet kan vi tillsammans genomföra många av de åtgärder som vi kommer fram till vid våra analyser. Dessutom kan vi sköta drift och underhåll av berörda anläggningar efter att åtgärderna genomförts och därigenom säkra att bästa möjliga resultat uppnås.

– Vi vill utveckla långsiktiga partnerskap med våra kunder. Då kan vi, efter genomförd förstudie, garantera besparingar och minskad miljöpåverkan samt även erbjuda finansiering av åtgärderna som omfattas av förbättringsplanen till attraktiva villkor. Ett enkelt beslut att ta för våra kunder, då det är bra för både plånbok och miljö, avslutar VD Mikael Jansson.

Fakta – Jernbro Energieffektivisering:

Arbetsgång:

Analysera
Optimera
Återvinn internt / reducera behov av primärenergi
Hitta externa avsättningsmöjligheter för överskottet

Exempel på områden för förbättring

Ventilation
Värme
Kyla
El
Ånga
Återvinningssystem
Industriella kyl- och värmesystem
Tryckluft
Värmepumpar
Pannanläggningar
Industriprocesser.

Bilden:
David Andersson och Daniel Brissman – två erfarna energiingenjörer på Jernbro.
Bild: Jernbro