Nyheter

Schneider Electric lanserar EcoStruxure™ DERMS

Schneider Electric lanserar nu EcoStruxure ™ DERMS (Distributed Energy Resource Management System). Med optimering av elnätet och elnätets begränsningar som kärna, modelerar DERMS olika DER (Distribuerade EnergiResurser)-tillgångar, beräknar kapacitet, övervakar aktivitet, förutser framtida tillstånd, optimerar kontroll och ger möjlighet till nya tjänster i takt med att energilandskapet förändras.

I takt med ökad digitalisering, decentralisering samt att mer och mer av vår eldistribution kommer från hållbara energikällor, så ökar kundernas behov av att kontrollera och säkerställa att energiförsörjningen är jämn över tid. Utvecklingen drivs dessutom på av en ökad användning av distribuerad generering och förändrar samt utmanar det befintliga eldistributionssystemet för hela industrin.

Som svar på detta lanserar nu Schneider Electric EcoStruxureTM DERMS – en lösning som hanterar och bidrar till att optimera mer komplexa eldistributionssystem.

Optimering av samtliga DER-tillgångar

EcoStruxure ™ DERMS gör det möjligt att centralisera analysen av och kontrollera alla typer av DER och bidrar på så sätt med en värdefull hantering för alla intressenter. Samtidigt som användningen av DER utvecklas, kan DERMS möjliggöra att kunderna kan distribuera och leverera elektriciteten på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som säkerheten och tillförlitligheten förbättras.

Den centraliserade hanteringen gör det möjligt att övervaka såväl aggregerad som individuell DER-aktivitet på både systemnivå och lokal nivå. På så sätt kan kunder planera och optimera sina DER-resurser och lösa direkta problem som uppstår samtidigt som de kan få indikationer på och förhindra framtida eldistributionsproblem.

En flexibel och hållbar lösning

EcoStruxure ™ DERMS är framtagen för att flexibelt och skalbart kunna stödja allt från mindre projekt till fullskaliga implementeringar som kräver både direkt enhetskontroll och integrering med tredjepartsaggregatorer.

I takt med den ökade användningen av DER blir koordineringen mellan transmissions- och distributionssystem allt viktigare. EcoStruxure ™ DERMS möjliggör en flexibel hantering av alla typer av DER. Genom koordineringen av alla DER-grupper oavsett om de är aggregerade DER eller individuella, kan EcoStruxure ™ DERMS automatisera och optimera hanteringen av elektriciteten.

– Samhällen runt om i världen kräver en säker, pålitlig och ekonomiskt lönsam eldistribution. Med vår lösning EcoStruxure ™ DERMS kan vi erbjuda våra kunder ett effektivt sätt att hantera en mer komplex eldistribution under sin digitala transformationsresa, säger Scott Koehler, Schneider Electric Vice President för Smart Grid Strategy & Innovation.

Bild: Schneider Electric