Nyheter

Nytt projekt undersöker superhårda material för additiv tillverkning

Marknaden för additiv tillverkning komponenter i nya stål växer för varje år. Då den additiva tillverkningsprocessen minimerar materialanvändning och tillåter nya avancerade strukturer, så finns stora möjligheter till förbättring av tidigare komponenter.

Men en additivt tillverkad komponent är inte färdig, ytorna på komponenterna måste efterbearbetas för att uppnå rätt toleranser och ytjämnhet. Men bearbetningstekniken för dessa komponenter är komplicerad och har ännu stora kunskapsluckor.

Nya extremt hårda och nötningsbeständiga material kan tillverkas med additiv tillverkningsteknik och möjliggör effektivare lösningar, men dessa material har ingen bakgrundsforskning på bearbetningen. Nu inleds MacAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Matalliska material. Projektet ska undersöka bearbetningsmöjligheten av dessa nya superhårda material för att skapa rekommendationer för industrin om hur nya additivt tillverkade material kan bearbetas och användas.

Bearbetningsteknikerna ska förbättras och i slutändan kunna möjliggöra kostnadseffektiviseringar på 40 procent med användande av avancerade metalliska AM-material. Denna höga hårdhet som finns i de nya materialen för additiv tillverkning skapar nya krav på bearbetningsprocesserna. MacAM kommer att utveckla processer för bearbetning av dessa AM-material med fräsning och slipning.

– Jag ser fram emot att arbeta i detta projekt, med mycket kompetenta medlemmar inom sina områden. Jag är säker på att vi kommer att kunna lägga grunden för en guideline som kontinuerligt kommer att utvecklas och uppdateras med nya material för att på bästa sätt stödja svensk industri, säger David Franklin, forskare på Swerim samt projektledare för MacAM.

MacAM har en total budget på cirka 1,4 miljoner kronor varav 680 000 kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning.Nu är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se

Bilden:
David Franklin, Swerim, projektledare för MacAM.
Foto: Swerim