Nyheter

Nytt projekt ska minska produktionsbortfall för stålproducenter

Nu startas ett nytt forskningsprojekt som har potential att hjälpa svenska stålproducenter att minska produktionsbortfall, produktionskostnader och att öka produktiviteten och den globala konkurrenskraften. Forskningsprojektet RefVac ska bland annat förbättra stålindustrins urval av eldfasta material för vakuumbehandling i skänk och vakuumsmältning i induktionsugn.

Vakuumbehandling i skänk och vakuumsmältning i induktionsugn är viktiga processer för produktion av kvalitetsstål. Under vakuumbehandlingen är slitage av eldfast tegel vid och ovan slagglinjen och skumning av slagg vanliga problem för svenska stålproducenter.

Det omfattande slitaget av eldfast tegel och skumning av slagg kan minska skänkens och ugnens livslängd, äventyra processdriften, åstadkomma processtörningar och stopp och därmed leda till minskad produktivitet, ökad energiförbrukning, hög produktionskostnad och hög miljöpåverkan.

För att förstå mekanismen bakom och kontrollera slitaget av eldfast material vid och ovanför slagglinjen och skumning av slagg under industriell vakuumbehandling, så ska RefVac, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, undersöka slagglinjens eldfasta material och dess interaktion med slagg under vakuumförhållanden.

Projektet RefVac omfattar laboratoriestudier, verksundersökningar och industriella försök. Genom att koppla ihop resultaten från laboratorie- och verksundersökningar förväntas det ge en bättre förståelse för grundläggande slagg-eldfasta interaktioner. Resultaten kommer att användas för val av eldfast material vid industriförsök hos Ovako i Hofors. Projektet ska ge riktlinjer för förbättrat urval av eldfasta material för vakuumförhållanden och kunskap om hur nytt eldfast material kan utvecklas.

– Det kommer är bli mycket intressant att arbeta med industripartnerna i detta projekt. Det ger oss möjlighet att förstå de industriella problemen och lösa dem genom ett nära samarbete. säger Xianfeng Hu, forskare på Swerim samt projektledare för RefVac.

RefVac har en total budget på cirka 4,6 miljoner kronor varav omkring 2,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning.Nu är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Bilden:
Xianfeng Hu, Swerim, projektledare för RefVac.
Foto: Swerim