Nyheter

Ny global utlysning från EIT InnoEnergy till start-ups i kamp mot klimatförändringen

Accelerator på jakt efter innovationer inom hållbar energi för att skynda på energiövergången. Start-ups från Sverige intressanta inom flera områden.

EIT InnoEnergy, världens största acceleratorsorganisation för hållbar energi, har satt upp sin första globala utlysning någonsin för start-ups över hela hållbarhetsvärdekedjan. Utlysningen är öppen för start-ups över hela världen, inom bland annat områdena förnybar energi, energieffektivitet, värme och transport, i syfte att lösa utmaningen med utfasning av fossila bränslen.

EIT InnoEnergys nya utlysning för start-ups kommer att ge potential för innovatörer över hela världen att förbättra sina möjligheter inte bara i Europa utan även i deras respektive hemländer. Inom ramen för processen kommer de 20 främsta innovatörerna som går med i programmen Highway eller Boostway att få affärsstöd för att skynda på sin kommersialisering. Vinnaren får €100 000. Start-ups från Sverige är särskilt intressanta, där bland annat utvecklingen inom batterier redan går allt snabbare.

Kenneth Johansson, vd på EIT InnoEnergy Skandinavien, kommenterar:

– Vi befinner oss i ett miljömässigt vägskäl. Handling behövs redan idag för att vi ska kunna försäkra oss om att nå våra globala koldioxidminskningsmål – och det är därför vi har breddat vår utlysning bortom Europa. Delhi har nyligen utlyst ett nödläge ifråga om luftföroreningar, och i USA har antalet avgasutsläppande motorfordon på vägarna växt stadigt till över 270 000. Vi håller på att nå en brytpunkt globalt. Här i Sverige har vi redan som nation genomfört långtgående åtgärder för att fasa ut kol från vårt elsystem – nu måste vi tillsammans ta dessa innovationer och processer till den globala arenan.

Acceleratorn EIT InnoEnergy förutspår att innovatörer särskilt kommer att uppmärksamma värme och transport år 2020. Det har visat sig svårare att fasa ut kol från just dessa två sektorer, som båda bidrar till växande problem med dålig luft i länder som Indien, USA och Fastlandskina.