Nyheter

LÅNGSAMMA TILLSTÅNDSPROCESSER SKAPAR KRIS I GRUVNÄRINGEN

2018 investerades 782 miljoner kronor i prospekteringar i Sverige, skriver siten fplus.se. Bolag och aktörer har beviljats tillstånd att undersöka 600 platser runt om i Sverige.

Men många planer riskerar att krossas på grund av de långsamma tillståndsprocesserna.

– Inte en enda så kallad ”green-field” gruva (spekulativ prospektering med förhoppningen att hitta en potentiell mineral) har kunnat öppna i Sverige de senaste 12 åren, säger Maria Sunér Fleming, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter till fplus.se.

– I praktiken är det nästan omöjligt för ett gruvföretag att komma vidare nuförtiden. Först måste det ges tillstånd för bearbetningskoncession vilket bara ger företag rätten att exploatera mineral. Därefter krävs ett miljötillstånd, säger hon.

Brittiska gruvbolaget Beowulf är bara ett i raden av företag som har stött på patrull:

– Under mina fem år som vd har Kallak-projektet bestått av dödtid. Myndigheterna kräver hela tiden att vi reviderar våra planer med hänsyn till Jokkmokks kulturarv, renskötsel och urfolks intressen. Och det har vi gjort, för det är viktigt med en konstruktiv dialog med lokalbefolkningen. Men oavsett hur mycket vi kompletterar vårt planeringsunderlag, dyker det alltid upp nya problemområden, säger Kurt Budge, vd för Beowulf och fortsätter:

– På företag jobbar vi med fakta. I det här fallet borde vara rätt enkelt. Om vi gör vårt jobb, följer alla juridiska krav och dessutom får stöd från Jokkmokks kommun och näringsliv, borde vi godkännas bearbetningskoncession.

Regeringen har uppmärksammat problemet. I en intervju med fPlus pekar näringsminister Ibrahim Baylan (S) just ut gruvbranschen som ett särfall när det kommer till regelkrångel.

– I gruv- och mineralbranschen vittnar företag om en alltmer oförutsägbar process. Det handlar inte i första hand om miljökrav och sådant utan det är snarare förutsägbarheten i processen när företaget vill vidta åtgärder eller påbörja arbeten. Det området tittar vi närmare på i dag, säger han.

– Sverige blir ett allt mindre attraktivt land för gruvinvesteringar. Det är inte bara allvarligt för branschen utan för hela Sverige eftersom metaller och mineral är starten på långa växande värdekedjor i landet, säger Svemins vd Maria Sunér Fleming.

Många av de metaller som används i våra mobiltelefoner, kylskåp och datorer utvinns idag i länder där arbetsförhållandena ofta är mycket svåra. Att öppna upp dörrarna för gruvnäringen och minska regelkrpånglet borde därför vara en prioriterad fråga, menar Maria Sunér Fleming.

– Vi står inför en jättestor energiomställning från fossil energi till förnybar el. Den ökade elektrifieringen av fordons- och transportsektorn kommer att förändra vårt behov av metaller och mineral och då måste dessa utvinnas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Inte av diktaturer som bedriver barnarbete, säger hon.

Fakta:

– Att beviljas bearbetningskoncession är en del i den hårt reglerade processen för att få inleda gruvdrift i Sverige.
– Om länsstyrelsen och bergmästaren inte är överens hamnar beslutet om bearbetningskoncession hos regeringen.
– Efter det måste bolaget få miljötillstånd av mark- och miljödomstolen innan de kan börja utvinna mineraler

Källa: TT