Nyheter

ÅF och PÖYRY enas under nytt varumärke – AFRY

I februari gick ÅF AB och Pöyry PLC samman till ett bolag, nu har man enats under ett nytt gemensamt varumärke – AFRY. I och med samgåendet blev bolaget en av de största aktörerna i Norden och en global aktör i branschen med nära 17 000 medarbetare med kontor i 50 länder och projekt i närmare hundra länder, och en årlig omsättning på över 20 miljarder kronor.

Tack vare sammanslagningen är bolaget nu globalt starkare. På ett tydligt sätt kompletterar man varandra på respektive marknader, både geografiskt och kompetensmässigt.

Hur det fungerat hittills att slå samman två bolag som tidigare till viss del varit konkurrenter på delvis samma marknader?

– Man kan tro att det skulle bli svårt, att samgåendet kanske skulle försvåras av ”kulturskillnader”, men vi har redan hittat varandra så det har gått väldigt bra. De båda bolagen kompletterar varandra på ett naturligt och bra sätt och vi kan fokusera ännu mer på våra kunder och deras behov, säger Mikael Fränckel, affärs-områdeschef inom Processindustri i Sverige och Nordamerika hos AFRY.

– Tillsammans kan vi åta oss större uppdrag och mer komplexa uppdrag och har lättare att bemanna upp vid stora projekt. Flexibiliteten att möta kundernas behov blir ännu större än tidigare. Vi ser redan tydliga synergier av sammanslagningen.

FEM DIVISIONER

I och med sammanslagningen inrättades en ny koncernledning och ny koncernstruktur. AFRY är uppdelat i fem divisioner:

• Infrastructure
• Industrial & Digital Solutions
• Process Industries
• Energy
• Management Consulting

Mikael Fränckel ansvarar i sin roll för omkring 1 000 med- arbetare som finns bland 50 enheter på 25 orter. Hela divisionen Process Industries har närmare 3 300 anställda globalt.

Divisionen täcker in kemi, petrokemi, gruva & stål och bio-raffinering, samt papper & massa som är den industrigren som Mikael Fränckel i huvudsak arbetade med i början av sin karriär
på ÅF. Även den starkt växande batterisektorn finns representerad inom Process Industries.

Samgåendet innebär att AFRYS affärsområde Process Industries Sweden nu blir betydligt starkare i Sverige, samtidigt som möjlig- heterna växer i Nordamerika som är en marknad med mycket stora utsikter.

GLOBAL KOMPETENS OCH STORT HÅLLBARHETSFOKUS

Det finns flera viktiga trender i industrivärlden som AFRY förhåller sig till. En trend är ökad kompetens hos maskinleverantörer och konsulter. Här går det att tala om en global kompetens som både kan hämtas och tillämpas varhelst i världen där kunderna finns. Samtidigt är det mycket viktigt att anläggningsägarna får kompetens på sin egen anläggning, och inte hamnar ”i händerna på” leverantörerna.

– Även vi lär oss förstås i samband med uppdrag runt om i världen, sedan är det viktigt att agera som en balanserad resurs. Vi arbetar ofta i tätt samarbete med kunden och på dennes sida. Ofta finns vi med i tidiga förstudier och även i senare skeden för att tillsammans kunna bidra till att den mest effektiva och hållbara lösningen väljs. Slutligen måste anläggningsägaren få den kunskap som behövs för att kunna drifta anläggningen effektivt, säger Mikael Fränckel.

DIGITALISERING

En annan trend är digitalisering som ofta beskrivs med uttryck som Industri 4.0, Big Data och Internet of Things. Här efter- frågar industrin allt bättre möjligheter till kommunikation mellan olika system, såsom designverktyg, anläggningsdatabaser och underhållssystem.

Inom detta område har AFRY byggt upp ett koncept kallat Smart Site med syfte att erbjuda kunderna den senaste tekniken – smarta, effektiva och innovativa lösningar för en mer hållbar och effektiv industri . Framgången ligger i att förena människa och teknik utifrån den breda expertis som finns hos AFRY.

HÅLLBARHET

Globala trender och utmaningar som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar påverkar i hög grad hur vi kommer att leva och bo i framtiden, inte minst för företag inom processindustrin som står inför nya och växande krav på hållbarhet.

Tidigare ÅF deklarerade affärsidén ”Vi skapar hållbara teknik- och designlösningar” och etablerade därmed hållbarhet som kärnan i konsultföretagets erbjudande, ett fokusområde som förstärks ytterligare vid lanseringen av AFRY. Därför har AFRY bland annat valt att inleda ett långsiktigt samarbete med stiftelsen Gapminder för att kartlägga okunskap inom ett antal områden, däribland klimat, hållbarhet och energi.

– Omställningen till hållbarhet driver tydligt vår utveckling, säger Mikael Fränckel. Det är en målbild som vi är stolta över och som också gör oss attraktiva, både som konsultbolag och för att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. Detta gäller inte minst inom processindustrin som är en central del i de utmaningar vi står inför idag. Att aktivt kunna göra skillnad för nästa generation genom hållbara lösningar attraherar många unga idag. Det är även en av anledningarna till att det är en självklar kärnfråga för oss som arbetsgivare. Vi är stolta över att vi kom tvåa och trea på årets rankinglistor bland unga ingenjörer som presenteras av Universum, och knep dessutom benämningen branschbäst.

Ett annat exempel på hållbarhetsarbetet, direkt kopplat till AFRYs tjänster, är att AFRY är ingenjörspartner till St1 som bygger vätgasanläggning och bioraffinaderi i Göteborg för att tillverka HVO-bränsle. AFRY har även uppdraget som EPCM-leverantör till en textilmassafabrik i Sydafrika som byggs om för att koldioxidutsläppet ska minska med 60 procent. Hela 4 miljarder investeras för att produkternas miljöavtryck ska sänkas.

– Vi och de industrier som tar vara på chansen att arbeta hållbart har helt enkelt ett fantastiskt läge, avslutar Mikael Fränckel.

Bilden:
Mikael Fränckel, affärsområdeschef inom Processindustri i Sverige och Nordamerika, AFRY.
Bild: AFRY