Nyheter

Svenskarna är bland de mest optimistiska i Europa till att klimatförändringarna kan stoppas

EIB:s klimatundersökning visar hur svenskarna uppfattar klimatförändringarna och effekterna av dessa. Endast 66 % anser att klimatförändringarna påverkar deras vardag men 68 % är säkra på att de kan stoppas, vilket är nio procentenheter mer än i övriga Europa (59 %).

Europeiska investeringsbanken (EIB) publicerar i dag den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning, i samarbete med opinions- och konsultföretaget BVA. I undersökningen tar man pulsen på medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna i Europeiska unionen, USA och Kina. Den första resultatomgången rör medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna och om hur klimatförändringarna påverkar deras liv.

Undersökningsresultaten bekräftar att 66 % av svenskarna anser att klimatförändringarna påverkar deras vardag, vilket är betydligt lägre än EU-genomsnittet (82 %). Samtidigt anger förvånansvärt många svenskar (34 %) att klimatförändringarna inte påverkar deras vardag.Undersökningen visar också på hur olika de omedelbara effekterna av klimatförändringarna märks runtom i Europa. Medborgare i nordiska länder som Sverige, Danmark och Finland är mindre benägna att ange att de lider konsekvenserna av klimatförändringarna, medan medborgare i Medelhavsländer som Italien och Spanien är bland de som anger att de märker av dem mest.

Detta mönster återspeglas i de viktigaste utmaningarna enligt svenskarna, som rankar ”Tillgång till hälso- och sjukvård” före ”Klimatförändringar”. På global nivå finns ”Klimatförändringar” med bland de viktigaste utmaningarna men rankas olika högt: 73 % av kineserna anser att det är det största samhällsproblemet, vilket är långt mer än EU-medborgarna (47 %) och amerikanerna (39 %).

Trots att svenskarna inte känner konsekvenserna av klimatförändringarna i dag är de oroade över hur kommande generationer kommer att påverkas: 81 % delar uppfattningen att deras barn kommer att känna konsekvenserna av klimatförändringarna i sin vardag i framtiden. Dessutom finns en stor enighet bland svenskarna (80 %) att de kommer att fortsätta påverka oss i hundratals år, även om växthusgasutsläppen upphör.

Svenskarna är trots detta optimistiska till att planeten kan räddas: 68 % är övertygade om att det fortfarande är möjligt att stoppa klimatförändringarna, vilket är nio procentenheter mer än i EU överlag[3].På global nivå visar undersökningen att kinesiska medborgare också är mycket mer optimistiska än andra regioner: 80 % av kineserna anser att det fortfarande är möjligt att stoppa klimatförändringarna, medan endast 59 % av EU-medborgarna och 54 % av de amerikanska medborgarna delar denna optimism.

Framför allt yngre svenskar är säkra på att de kan bidra i kampen mot klimatförändringar: 70 % av svenskarna i åldersgruppen 15–29 år anser att de själva kan göra skillnad, jämfört med endast 65 % i åldersgruppen 30–64 år och 54 % i åldersgruppen 65+.

Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för klimatåtgärder och miljö kommenterar EIB:s klimatundersökningsresultat:

– De svenska medborgarna är oroade över klimatförändringarna och effekterna för deras vardag och framtid men är samtidigt bland de mest optimistiska i Europa till att klimatkrisen kan lösas. Detta återspeglas i EIB:s klimatundersökning, som är ett viktigt verktyg för att förstå medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna och även om det ansvar som de förväntar sig att deras ledare inom offentlig och privat sektor ska ta. EIB fungerar redan som EU:s klimatbank genom att vara en av världens största multilaterala finansiärer av klimatprojekt, och vi är fast beslutna att göra mycket mer. Därför är det viktigt för oss att lyssna på vad medborgarna tycker för att säkerställa att vi bemöter deras oro och inte lämnar någon i sticket.

Bild: EIB