Nyheter

Solör Bioenergi förser Geijerskolan i Ransäter med fossilfri värme

I samband med att det fleråriga energiavtalet mellan Solör Bioenergi och Geijerskolan skulle förnyas gjordes en investering för att få skolans värmeförsörjning än mer klimatsmart. Sedan slutet av oktober är den värme som skolan använder helt fossilfri tack vare att oljepannan som används vid toppar och som reserv nu eldas med bioolja.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi har i mer än 15 år ansvarat för energiförsörjningen på skolan, som innebär uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten. Värmen förser skolbyggnader, kursgårdar och i stort sett alla byggnader för studentboende som ligger inom området. Totalt förbrukar skolan 1 500 MWh per år. I stort sett all energi kommer från pelletspannan, som eldas med pellets från Säffle. Förutom pelletspannan finns en oljepanna som används vid toppar och som reserv.

I samband med att avtalet förnyades har en investering gjorts där bland annat befintlig oljepanna uppgraderats med ny brännare samt att ombyggnad av oljeledningar utförts, så att det nu går att elda bioolja med samma driftsäkerhet som tidigare.

– Vi ser fram mot att fortsätta vårt fleråriga samarbete med Geijerskolan. Att vi nu använder oss av hundra procent fossilfritt bränsle är förstås väldigt positivt och helt i linje med Solörs fokus på hållbar och framtidssäkrad energi, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

Geijerskolan grundades 1952 och är beläget i Ransäter i Värmland. På skolan går drygt 200 elever som framför allt läser estetiska och humanistiska ämnen, varav 100 bor på internatet. Geijerskolan är en klassisk internatfolkhögskola där de flesta av eleverna bor på skolan större delen av sina studier.

Behovet av en pålitlig energiförsörjning är därför viktigt för skolan.

– Vi arbetar med hållbarhet på flera sätt så vi är väldigt glada för att kunna förstärka detta arbete och nu gå över till helt fossilfri värme, säger Jonas Herrlin, rektor på Geijerskolan.

Foto: John Persson