Nyheter

Panorama Västerbotten ger ett nytt sätt att se på klimatomställningen

Kan ett verktyg på webben rädda klimatet? Möjligheten finns. Länsstyrelsen Västerbotten är en av de första länsstyrelserna i Sverige som kommer att använda det uppmärksammade samarbetsverktyget Panorama för att påskynda klimatomställningen i länet.

Idag, onsdag den 27 november, lanserar länsstyrelsens projekt Fossilfria transporter i norr en webbsida med lättöverskådlig information om länets koldioxidutsläpp. Lanseringen sker i samarbete med det Umeåbaserade företaget ClimateView, som tagit fram Panorama – ett samarbetsverktyg för webben.

Med Panorama kan städer, regioner och hela nationer räkna ut hur de sänker sina koldioxidutsläpp på det mest effektiva sättet. Det görs genom att en stor mängd statistik och andra data relaterade till koldioxidutsläppen läggs in på webbsidan med hjälp av verktyget. Fram träder en bild av det aktuella tillståndet inom olika områden – exempelvis transportsektorn i Västerbotten. Uppgifterna baseras på öppna data och inkluderar också möjliga styrmedel – som lagar och skatter.

Användaren får en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. I verktyget finns också möjlighet för externa aktörer – som företag och kommuner – att komma med förslag. Det gör Panorama till en plattform för samarbete.

Panorama har väckt stor uppmärksamhet, både inom Sverige och utomlands. Idag står tre myndigheter bakom verktyget – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. De har tillsammans bildat en redaktion som ansvarar för att det nationella innehållet hålls uppdaterat.

Länsstyrelsen Västerbottens projekt Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt. Arbetet med att hålla sidan aktuell kommer att ske lokalt.

– Vi tror att Panorama på ett tydligt sätt kan synliggöra klimatutmaningarna. Man ser vilka åtgärder som måste till och hur långt vi har kommit. Verktyget kan både vara till nytta i arbetet som vi gör i projektet, och i det arbete som Länsstyrelsen gör inom klimat och energiområdet. Bakom Panorama står ju ett flertal nationella myndigheter, samtidigt som idén och utvecklingen av verktyget kommer från ett företag i Umeå. Det gör det hela extra roligt, säger Hanna Sundén, projektledare på Fossilfria transporter i norr.

Även Länsstyrelsen Kronoberg deltar som ett pilotprojekt i arbetet med Panorama.

Se Panorama-Västerbotten här: http://panorama-vasterbotten.se