Nyheter

Nytt projekt ska utveckla bättre valsar till stålindustrin

För att tillverka SSAB Special Steels kylda stål i Oxelösund, utifrån egna och kunders ständigt ökande krav på tunnare och mer hållfasta stål, så krävs att de stålvalsar som mellan sig reducerar tjockleken på plåten i plåtverket håller för påfrestningen. Idag spricker valsarna i ytan i allt för hög grad. Valsarna slipas då ner till dess att sprickorna försvinner, men i värsta fall upptäcks inte alla sprickor och valsarna havererar.

Nu startar forskningsprojektet DEMROLL, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Projektet ska utveckla valsar som är mer motståndskraftiga mot sprickor och även förbättra egenskaper som slitstyrka, vilket möjliggör fortsatt utveckling av kylda stål till transportindustri,”yellow goods”, kranar, och konstruktioner.

Projektet ska även titta på friktionen mellan plåt och vals hos en ny typ av arbetsvalsar, snabbstålsvalsar. Detta valsmaterial har överlägsen slitstyrka jämfört med andra valstyper, vilket resulterar i längre drift i plåtverket. Initiala försök med denna typ av vals har redan inletts på några plåtverk i Europa, inklusive SSAB Special Steel i Oxelösund. Men, vid drift har det påvisats svårigheter genom slirning vid valsning och därmed svårigheter att fullfölja valsning, med oplana plåtar som följd, vilket måste undvikas och förbättras.

– De ständigt ökande kraven på höghållfasta kylda stål, i form av högre och högre belastning vid stora reduktioner, vid tunn valsning av plåt i plåtverk, kräver tillverkning av stålvalsar som motstår dessa ökande tryckkrav. Projektet DEMROLL syftar till att öka förståelsen hur slitage och skador likt sprickor uppstår i valsar, i syfte att öka produktiviteten i valsverket samt ge bättre materialutnyttjande. Det jag personligen ser mest fram emot är att utvärdera materialegenskaper från verksförsök i Oxelösund, samt möjliggöra nya provkemier för valsmaterial, säger Hans Magnusson på Swerim, koordinator för DEMROLL.

DEMROLL har en total budget på 4,5 miljoner kronor varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning.Nu är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se

Bilden:
Hans Magnusson, Swerim, projektledare för DEMROLL.
Foto: Swerim