Nyheter

Ny order till Swemet AB om 4,5 MSEK från Växjö Energi Elnät AB

Det är aviserat och kommande beställning gör gällande att Swemet kommer att projektera, bygga och komplettera med ny infrastruktur för mätdatainsamlingen för VEABs räkning under nästa år. Det gäller utöver mätarleveranserna som sker kontinuerligt enligt plan.

Jan Axelsson VD Swemet:

– Swemets uppdrag omfattar ett komplett system med infrastruktur. Det är välkommet att vi fått ett utökat förtroende från kunden att bidra med byggandet av ett komplett hårdvarusystem.

Om Swemet:
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.