Nyheter

Fyra miljoner kronor till nytt projekt inom Metalliska material

Vid maskinbearbetning frigörs spänningar från föregående tillverkningssteg vilket leder till måttavvikelser hos komponenten. Dessa är svåra att förutse och i praktiken tillämpas därför ”vida” toleranser och flera avverkningssteg för att undvika ombearbetning eller i värsta fall kassation.

Nu startas forskningsprojektet MIND, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Projektets mål är att minska kostnader för kassation och efterjusteringar med stöd av en ny metodik för minimering av restspänningars inflytande på restdeformationer efter maskinbearbetning.

Vid maskinbearbetning frigörs spänningar från föregående tillverkningssteg såsom gjutning, smidning och värmebehandling, vilket leder till måttavvikelser hos komponenten. Dessa är svåra att förutse och i praktiken tillämpas därför vida toleranser och flera avverkningssteg för att undvika ombearbetning eller i värsta fall kassation. Enligt studier uppskattas dessa kostnader exempelvis till över 2,9 miljarder kronor per år för flygindustrin.

Det finns alltså en enorm potential vad gäller kostnadsbesparingar och förbättrad prestation av slutprodukten. Projektet MIND:s mål är att utveckla verktyg och metoder som förbättrar företagens förmåga att tillverka produkter med snäva toleranser. Detta leder till att företagen kan minimera kostnader och dessutom tillverka produkter med högre kvalitet.

MIND har en total budget på cirka 4,2 miljoner kronor varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 35 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning.Nu är det sju nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i Metalliska materials närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den fjortonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer på metalliskamaterial.se