Nyheter

Bioenergi första affären för AP-fondernas nya investeringsbolag

Det nybildade investeringsbolaget Polhem Infra, som ägs av AP-fonderna, förvärvar 21 procent av aktierna i energi- och fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergi. Affären är den första för det pensionsägda bolaget som ska inrikta sig på investeringar inom energi och infrastruktur.

Polhem Infra är ett investeringsbolag som bildades våren 2019 av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden. Syftet är att erbjuda offentliga och privata aktörer inom energi och infrastruktur ett tryggt och långsiktigt alternativ till utländska investerare.

– Att utveckla ett hållbart samhälle kräver både kapital och kunniga ägare med långsiktigt engagemang. Med pensionspararas pengar och vår insikt i det svenska samhällets särskilda utmaningar kan vi bli en trygg och dynamisk partner för både kommunala och privata företag, säger Mikael Lundin, VD på Polhem Infra.

Genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Boienergi Holding AB är nu bolagets första infrastrukturaffär genomförd. Solör är ett av Sverige största privatägda energibolag med fokus på bioeldad fjärrvärme och med ett tydligt hållbarhetsfokus.

– Med Polhem Infra som delägare får vi en ägare som kommer att stötta bolagets tillväxtstrategi och det fortsatta arbetet med att stärka bolagets profil som en aktiv och ansvarsfull partner och aktör i samhället, säger Martinus Brandal, ordförande och CEO i Solör Bioenergi Holding.

Solör har sedan början av 2010 skapat en geografiskt väldiversifierad verksamhet och samtidigt bidragit till konsolideringen av den svenska småskaliga fjärrvärmemarknaden.

– Vårt mål är att bidra till Solörs fortsatta utveckling med fokus på att stärka bolagets position som en ansvarsfull leverantör av förnyelsebar energi till sina kunder, säger Mikael Lundin, VD på Polhem Infra.

Fakta Polhem Infra:
Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en prioriterad partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar tillgångar inom infrastruktur och som har fokus på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Bilden:
Mikael Lundin, VD på Polhem Infra.