Nyheter

Växjö Energi ny medlem i Klimatdialogen

Klimatdialogen är ett nationellt initiativ där energibolag tillsammans med kunder och andra aktörer kan bidra till att påskynda klimatomställningen på lokal nivå. Med Växjö Energi som ny medlem innebär det att Klimatdialogen nu har sju medlemmar.

Klimatdialogen startade 2019. Det är ett tillägg till Prisdialogen och energibolag som är medlemmar kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer för lokalt klimat- och miljöarbete.

Målet att minska klimat- och miljöpåverkan ska uppnås genom lokala dialoger, där energibolag, kunder och eventuellt andra aktörer diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.

För att driva Klimatdialog Växjö framåt, har Prisdialogen tillsatt en processgrupp bestående av LTB Förvaltning, Vöfab, Energikontor Sydost och Växjö Energi. Genom Klimatdialogen kan sedan goda lokala exempel göras tillgängliga och spridas för att inspirera till vidare utveckling. Klimatdialogen har sedan tidigare sex företag som medlemmar och vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades nu även Växjö Energi medlemskap.

– Att vi redan i slutet av Klimatdialogens första år nu har sju medlemmar känns otroligt roligt, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen. Jag hoppas och tror att vi kommer att se många nya ansökningar under nästa år.

– Det har varit en mycket positiv respons till initiativet att dra igång Klimatdialogen i Växjö. Till vårt första frukostmöte med tema det hållbara energisystemet kom så många som femtio personer, och engagemanget hos deltagarna var stort, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Medlemmar i Klimatdialogen är:

1.Jönköping Energi

2.Mölndal Energi

3.Sundsvall Energi

4.Tekniska Verken i Linköping – medlemskap för både Katrineholm och Linköping

5.Telge Nät

6.Växjö Energi

7.Öresundskraft

Bild: Växjö Energi