Nyheter

Svenska Skogsplantor satsar på biobränsle – Kilåmons plantskola minskar fossilt CO2-utsläpp i Sollefteå med 93 procent

Kilåmons plantskola i Näsåker, Sollefteå kommun, går över till biobränsle för värmning av de 45 miljoner plantor som årligen odlas i plantskolan. Tolv nya pelletspannor kommer minska plantskolans fossila koldioxidutsläpp med 93 procent.

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, visar vägen till ett hållbart samhälle och investerar nu cirka 9 MSEK i Kilåmons plantskola för att byta ut gamla oljepannor mot 12 nya pelletspannor.

– Av miljöskäl byter vi nu ut de gamla oljepannorna och ersätter dem med biobränslepannor. Vår ambition är att vara ledande och ett föredöme inom hållbart företagande och därför satsar vi på en

hållbar plantproduktion med en förnyelsebar restprodukt i form av träpellets, säger Peter Boman, platschef vid Kilåmons plantskola.

Vid Kilåmons plantskola finns sedan tidigare en panncentral som använder flis och i kombination med de nya pelletspannorna skapar detta en unik energimix med två fossilfria värmeslag.

– Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande i plantverksamheten och genom den hållbara uppvärmningen reduceras det fossila koldioxidutsläppet med hela 93 procent, motsvarande cirka 600 ton koldioxid per år, säger Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor.

Utöver detta har plantskolan även fått två nya långnattsanläggningar om totalt 5 000 kvm. Genom att förlänga eller förkorta mörkerperioden, natten, för plantorna skapas tåligare och starkare plantor som klarar olika breddgrader.

Arbetet med biobränsleinstallationen beräknas vara färdigställt under november 2019.