Nyheter

Kunderna har sagt sitt – toppbetyg till Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft har energibranschens mest nöjda privatkunder inom elhandel. Det visar den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Av de sex kundkategorier som deltagit i undersökningen belönas Skellefteå Kraft med förstaplaceringar i tre.

Rapportsammanställningen från SKI innehåller information om hur landets energiföretags kunder uppfattar företagen utifrån egna upplevelser och faktiska kontakter – det som gör att kunderna blir och stannar kvar som kunder.

I 2019 års undersökning av energibranschen konstaterar SKI att kundnöjdheten för branschen sakta men säkert fortsätter att öka och att det är bolag som erbjuder enkelhet, månar som sina kunder och har ett starkt, unikt varumärke som har de mest nöjda kunderna.

Skellefteå Kraft är en av tre energiaktörer som sticker ut med de högsta resultaten i undersökningen. Företaget placerar sig som topp fem i samtliga kundkategorier, med flera förstaplaceringar.

Den höga nöjdheten hos privatkunder som handlar el via Skellefteå Kraft gör att företaget i den kategorin klättrar från fjolårets åttondeplacering till en förstaplats.

– Det stora engagemang som våra medarbetare har visat kring att sätta kunden i fokus är en stor anledning till att vi har gjort den här resan, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef Marknad vid Skellefteå Kraft.

Övriga två förstaplaceringar kommer från de privatkunder och företagskunder som är anslutna till Skellefteå Krafts elnät.

­– Det känns fantastiskt att få det här omdömet från våra kunder. Det visar på att vi utifrån de senaste årens värdefulla kunddialog mött de utmaningar vi ställts inför på ett bra sätt. Dialogen ska fortsätta att utvecklas så att vi ska fokusera på rätt åtgärder som skapar mest värde för våra kunder i framtiden, säger Clas Berglund, vd för Skellefteå Kraft Elnät AB.

En tydlig trend inom energibranschen är kundernas intresse kring hållbarhet. Åtta av tio kunder anser att deras krav kring hållbarhet kommer att öka i framtiden.

– Jag tolkar det som ett tecken på att Skellefteå Krafts arbete mot 100 procent förnybar energiproduktion är helt i linje med våra kunders framtidsvisioner och vi jobbar vidare mot våra uppsatta mål, säger Patrik Grantås.

Fakta:
Kundkategorier och Skellefteå Krafts placeringar 2019 (2018 i parentes)
Privatkund Elnät: 1 (2)
Företagskund Elnät: 1 (1)
Privatkund Elhandel: 1 (8)
Företagskund Elhandel: 3 (7)
Privatkund Fjärrvärme: 4 (3)
Företagskund Fjärrvärme: 2 (2)