Nyheter

Driftstörningar i fjärrvärmen i Sandviken

Efter kortslutning i ett ställverk på kraftvärmeverket Björksätra i Sandviken på måndagsförmiddagen avbröts värmeproduktionen en tid.

Reparationsarbetet påbörjades omedelbart och reservpannor är nu inkopplade på nätet. Med anledning av det tidigare produktionsavbrottet kan leveransen av värme och varmvatten till fjärrvärmekunderna ha lägre temperatur än normalt. Sandviken Energi räknar med att alla kunder ska ha tillbaka värme och varmvatten under dagen, men med risk för mindre störningar de närmaste dagarna.

Sandviken Energis leveranser av el och kallvatten påverkas inte. Anledningen till den elektriska kortslutningen som orsakade produktionsavbrottet utreds i samband med reparationerna.