Nyheter

Alfa Laval tar värmeåtervinningsorder värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av värmeåtervinnings-system till en kraftanläggning i Västafrika.

Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Boiler Systems i Marindivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar pannsystem för rökgasvärmeåtervinning som kommer att installeras i en kraftstation i Senegal, där de kommer att återvinna spillvärme som sedan används för att generera elektricitet.

– Våra pannsystem är pålitliga och effektiva och de återvinner spillvärme som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar, säger Sameer Kalra chef för Marindivisionen.