Nyheter

Svagare koldioxidpris ger åter lägre kraftpriser

Efter ett par veckor med uppgång i både spotpriset och på terminsmarknaden, har vi den senaste veckan upplevt lägre priser.

Det här skriver Entelios.

På spotmarknaden har det varit vädret som har haft störst betydelse. Kylan är borta och det har kommit rejält med nederbörd de senaste dagarna. Framöver ser det också ut att bli blött och temperaturerna ska ligga över det normala för årstiden. Detta bidrar till att priserna går ner. En försvagad resurssituation och lite vindkraft i Norden gör ändå att man prisar in import till Norden året ut.

Nu förväntas mycket svag vindkraft i Tyskland, och därför ser vi att priserna i Tyskland ligger högre än för Norden just idag. Områdespriset på Jylland, som är nära kopplat till den tyska marknaden, följer det tyska spotpriset, timme för timme. Resten av Norden ligger något lägre.

På koldioxidmarknaden har priset brutit igenom stödområden runt € 25, och handlas nu för under € 24. Det är inga stora nyheter som har påverkat denna marknad, men användningen av utsläppsrätter är försvagad eftersom mer av kraftproduktionen har flyttats från kol till gas.

Lägre koldioxidpris har en mer direkt påverkan på de europeiska kraftpriserna, eftersom detta påverkar kostnadspriset för produktion av el. Svagare kraftpriser i Europa ger en dominoeffekt som påverkar Norden.

Prognoserna för december säger nu att vädret ska vara fortsatt milt och vi kan vänta oss mer än normalt med nederbörd i Norden. Detta kommer att hålla ner efterfrågan på el samtidigt som det bidrar till att fylla på resursbalansen. Båda dessa saker bidrar till att pressa ner terminspriset för december ytterligare.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: – 6,6 TWh (+ 1,3 TWh)

Systempris: 41,36 €/MWh (- 3,25 €/MWh)

Terminspris YR-20: 37,05 €/MWh (- 0,45 €/MWh)

Bild: Entelios