Nyheter

Riksbanken dumpar investeringar efter EFN:s avslöjande

Riksbanken har meddelat att den avyttrar investeringar i ett antal delstater och provinser i Australien och Kanada. De här regionerna lämnar höga klimatavtryck vilket har legat till grund för beslutet om att sälja investeringarna.

Riksbanken ska från och med nu ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringar i valutareserven. EFN uppmärksammade redan i april 2018 att centralbanken hade klimatfientliga investeringar.

– Vi har tittat på frågan under en längre tid även om det är först nu i år som vi konkret gjort någonting, säger Heidi Elmér, chef för avdelningen för marknader på Riksbanken.

Joseph Stiglitz, nobelpristagare och professor i nationalekonomi, menar att centralbanker har ett ansvar att investera etiskt. Om de väljer tveksamma regioner bör de kontrollera vilka investeringar som faktiskt omfattas i valutareserven, enligt Stiglitz.

Emma Sjöström, forskare inom hållbar finans på Handelshögskolan i Stockholm, Staffan Hansén, vd för SPP, och Magnus Billing, vd för Alecta, tycker alla att det är mycket viktigt att Riksbanken föregår med gott exempel när det gäller att investera klimatsmart.

Riksbanken har fortfarande kvar en del investeringar i australiensiska och kanadensiska statsobligaioner, men har alltså sålt de som finns i de mer klimatfientliga delstaterna och provinserna.

Se inslaget här:

Bilden:
Efter EFN:s avslöjande har Sveriges centralbank sålt av stora delar av sina mest klimatfientliga investeringar.
Bild: EFN