Nyheter

Nu öppnar Gärstad återbrukshall

På måndag, den 25 november, slår Gärstads återbrukshall i Linköping upp portarna. Det innebär att alla tre mottagningshallar som Tekniska verken byggt under våren på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma, nu är klara.

Den första hallen invigdes på Ullstämma den 10 oktober och den andra den 28 oktober på Malmen. Syftet med återbrukshallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt resurseffektivt samhälle, där fler saker ska kunna återanvändas för att avfallsmängderna ska minska.

Bemanningen sker i samarbete med Linköpings kommun, och är tjänster som skapar meningsfull sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tekniska verken har anställt tre personer som kommer att jobba i mottagningshallarna.

Det som lämnas vid återbrukshallarna kommer att säljas eller skänkas vidare via lokala välgörenhetsorganisationers butiker och verksamheter, ingen försäljning sker på återvinningscentralerna.