Nyheter

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Intresset för solel har ökat i Jönköping, enligt Energicentrum. Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter.

Under de senaste åren har energi- och klimatrådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller, och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Intresset för solceller har varit stort, och nationellt har cirka 44 000 personer fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller. År 2018 närapå tredubblades antalet inkomna ansökningar om solcellsstöd i Jönköpings län jämfört med 2017, visar statistik från länsstyrelserna*.

– Vissa månader har antalet frågor om sol varit fler än frågor om värmepumpar, vilket annars brukar ligga ohotat i topp, säger Emma Adolfsson, energi- och klimatrådgivare i Jönköping. Frågorna kan vara betydligt mer komplexa än den information som kan fås från en säljare, som mest handlar om hur anläggningen ser ut och vad den kostar. Vi kan vägleda rådsökande i allt från bidragsansökan via offerter till att anläggningen är i drift och genererar överskottsel till försäljning.

Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.