Nyheter

LKAB och Predge skriver nytt flerårsavtal

LKAB och Predge AB har tecknat ett nytt avtal om leverans av beslutstödstjänster, baserade på avancerade analyser av stora datamängder. Tjänsten hjälper LKAB Malmtrafik att ta rätt beslut om underhålls- och driftåtgärder för att säkerställa sina logistikflöden.

LKAB har visat att man kan förbättra kritiska nyckeltal i sin verksamhet väsentligt, nu fortsätter resan från Bra till Bäst genom fortsatt samarbete med Predge AB.

Predge (fd eMaintenance365) och LKAB inledde samarbetet under hösten 2016 när de tecknade ett avtal om leverans av beslutstödstjänster. LKAB har nu implementerat detta och ser klara förbättringar i sin verksamhet. De nu tecknade avtalet, som även det är flerårigt, är mer omfattande och innehåller fler tjänster än det föregående.

– Vi på Predge är stolta och glada över att fortsätta och även utöka samarbetet. LKAB är världsledande i effektiva och säkra järnvägstransporter, att var en del i det är mycket hedrande, säger Bengt Jonsson, VD på Predge, och fortsätter.

– LKAB har utmanat oss på flera området vilket gjort att vi tvingats att finna och utveckla nya lösningar. Vi ser verkligen fram mot att få leverera affärsnytta till LKAB även fortsättningsvis.

Parterna har under några år arbetat nära varandra vilket har resulterat i nya analystjänster som skapar ytterligare affärsnytta för LKAB. Genom att samla in och analysera stora datamängder (Big Data) som beskriver tillståndet på komponenter och system levererar Predge prognoser om när en underhållsinsats bör göras för att undvika oplanerade stopp. Detta åstadkoms genom smarta algoritmer som beräknar och predikterar utvecklingen av prestanda på komponenter och system.

– Tack vare Predge, och våra kunniga och drivna medarbetare, har vi lyckats förbättra väsentliga nyckeltal i vår logistikkedja. Vi har fortsatt resan från Bra till Bäst bl.a. genom att minska andelen stoppande fel på malmvagnar beroende av defekta hjullager med ca: 2/3. Det i sig är utmanande p.g.a. den redan låga andelen lagerdefekter och svårighet att detektera begynnande skador i ett tidigt skede. Ökad möjlighet att byta komponenter med hjälp av prediktioner i samband med förebyggande underhåll utgör också en stor förbättring, säger Anna-Karin Ylivainio på LKAB Malmtrafik. LKAB ser även en potential i att nyttja beslutsstödstjänster som Predge erbjuder inom andra områden än järnväg.